Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w niedzielę, dnia 2 kwietnia 2023 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1, odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Początek zebrania o godzinie 9:30 (drugi termin o godzinie 10:00).

Porządek zebrania

 1. 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór prezydium i zatwierdzenie porządku zebrania
 3. Przyznanie Złotych Odznak Stowarzyszenia
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z 2022 roku
 5. Część naukowa:

JERZY KLAWIŃSKI

Tajemnicze Nihon-tō z jasnogórskiego arsenału

Przerwa

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
 3. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
 4. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Krakowie
 5. Sprawozdanie z działalności Oddziału Stołecznego
 6. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Łodzi
 7. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Poznaniu
 8. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Lublinie
 9. Sprawozdanie z działalności Oddziału Pomorskiego w Gdańsku
 10. Sprawozdanie z działalności Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu
 11. Sprawozdanie z działalności Oddziału Górnośląskiego w Katowicach
 12. Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Miecza Japońskiego
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami
 14. Przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2023
 15. Wolne wnioski
 16. Zamkniecie zebrania
173 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing