Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba zamieszkała na terenie lub poza terytorium Rzeczpospolitej, która ukończyła 18 lat i której zainteresowania lub działalność pokrywają się z zakresem działań Stowarzyszenia.

Ponadto należy spełnić kilka dodatkowych warunków:

1. Należy zgłosić się do najbliższego Oddziału, by tam zasięgnąć informacji od członka Zarządu Oddziału terenowego o możliwości przystąpienia do Stowarzyszenia.

2. Należy znaleźć w Oddziale 2 osoby wprowadzające, które poprą kandydaturę na członka.

3. Przed przystąpieniem należy odbyć w Oddziale tzw. staż członkowski, w trakcie którego Oddział ma możliwość poznania przyszłego członka. Staż taki ocenia się na podstawie frekwencji na zebraniach, udziału w życiu Stowarzyszenia (np. artykuły, wykłady, komunikaty, działalność wystawiennicza, muzealna). Ponieważ nie każdy może uczestniczyć w zebraniach ze względu na inne obowiązki, brane są pod uwagę także inne kryteria, jak dorobek naukowy i wystawienniczy kandydata oraz inna działalność w zakresie zainteresowań Stowarzyszenia.

4. Zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia (STATUT)

5. Należy wypełnić ankietę i deklarację członkowską, którą następnie należy przedłożyć w Oddziale. Zarząd Główny na ich podstawie i po rekomendacji Oddziału rozpatruje kandydaturę. Przyjęcia nowych członków odbywają się zwykle na wiosnę każdego roku w trakcie corocznych zebrań Zarządu Głównego poprzedzających Walne Zebrania.

ANKIETA I DEKLARACJA (do pobrania) 

 

6381 Total Views 27 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing