Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Periodyk wydawany przez Oddział Górnośląski w Katowicach. Obecnie zawieszone.


 

Dawna Broń i Barwa, nr 8, 1993
ZBIGNIEW FUIŃSKI, Aleksander Orłowski i mundury wojska polskiego w 1815 r.LESZEK ZACHUTA, O szabli gen. Mariana Langiewicza (w 130. rocznicę Powstania Styczniowego)

 


 

 

Dawna Broń i Barwa, nr 9 , 1993

 

JANUSZ WIELHORSKI, Munduroznawcze… trzy po trzy

LESŁAW KUKAWSKI, Szable ułanów legionowych

REINER SACHS, JERZY ZARAWSKI, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich cz. 2


Dawna Broń i Barwa, nr 10, 1994

 

ZBIGNIEW FUIŃSKI, Polskie militaria na zagranicznych aukcjach

JACEK KANIEWSKI, List Amerykanina do naczelnego wodza powstania listopadowego gen. J. Z. Skrzyneckiego

JERZY ZARAWSKI, Cieszynka

 

 


Dawna Broń i Barwa, nr 11 , 1995

 

WOJCIECH BUDZYŃSKI, Orzeł dla ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do armii polskiej we Francji 1917-1919

ZBIGNIEW FUIŃSKI, Album wojska Księstwa Warszawskiego Michała Stachowicza

REINER SACHS, JERZY ZARAWSKI, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich cz. 3

 

 


 

 

 

Dawna Broń i Barwa, nr 12, 1995

JANUSZ WIELHORSKI, Jazda polska 1939

ZYGMUNT JAGODZIŃSKI, Torchalscy – rodzina rusznikarzy warszawskich

DARIUSZ NAWROT, Historia i mundur polskiego batalionu Gwardii Pieszej Cesarza Napoleona I w 1813 roku


Dawna Broń i Barwa, nr 13, 1996

WOJCIECH BUDZYŃSKI, Mało znany orzeł dla podoficerów i szeregowców polskich sił powietrznych

HENRYK CIOSIŃSKI, Strzelanie z broni odprzodowej

DARIUSZ NAWROT, Jeszcze kilka uwag o pieszych huzarach z 1800 r.

LESŁAW KUKAWSKI, O planszach „Equites Poloni” Janusza Wielhorskiego

REINER SACHS, JERZY ZARAWSKI, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich cz. 4

 


Dawna Broń i Barwa, nr 14, 1996

 

HENRYK CIOSIŃSKI, Arbaleta, kusza na kule

JERZY ZARAWSKI, Niezwykła broń

ANDRZEJ KOSTRZEWSKI, Ppłk. Antoni Zdanowski 1783-1868. Historia portretu

BARTŁOMIEJ BŁASZKOWSKI, O mundurze koloru khaki w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii

 


Dawna Broń i Barwa, nr 15, 1997

 

LESZEK ZACHUTA, O kordzikach produkowanych w Łodzi w latach 1952-1996

EINER SACHS, JERZY ZARAWSKI, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich cz. 5

ZBIGNIEW FUIŃSKI, DARIUSZ NAWROT, Pułki litewskie 1812-1813, historia i umundurowanie

LESŁAW KUKAWSKI, Jeszcze o mundurach khaki w polskim lotnictwie

 


Dawna Broń i Barwa, nr 16, 1997

 

JERZY BAJDA, Sygnatury na polskiej broni białej okresu międzywojennego

HENRYK CIOSIŃSKI, O zamku kołowym

JERZY ZARAWSKI, Między prochem czarnym a bezdymnym

WITOLD KORBEL, Kadeckie półsłońce

 


Dawna Broń i Barwa, nr 17, 1998

 

EINER SACHS, JERZY ZARAWSKI, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich cz. 6

ZBIGNIEW FUIŃSKI, DARIUSZ NAWROT, Ułani brytyjscy

ZBIGNIEW FUIŃSKI, Nie tylko recenzja

ANDRZEJ KOSTRZEWSKI, Portret Marcjana W. Żeleńskiego (1804-1846)

 


Dawna Broń i Barwa, nr 18, 1998

 

ANDRZEJ KOSTRZEWSKI, Ks. Józef Poniatowski i jego mundur na niektórych portretach z lat 1896-1814

EUGENIUSZ BIELECKI, Order Virtuti Militari w carskich odznakach pułkowych z końca II połowy XIX w. do 1917 r.

JERZY ZARAWSKI, Zapomniana „Pierwsza Fabryka broni siecznej”

Ułani brytyjscy 1793 r. – uzupełnienia

 


Dawna Broń i Barwa, nr 19-20, 1999

 

LESZEK ZACHUTA, „Arma” – Fabryka Broni i Maszyn we Lwowie S.A.

 

HENRYK CIOSIŃSKI, Dawna broń pneumatyczna

EINER SACHS, JERZY ZARAWSKI, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich cz. 7

Archiwalia – Ordynans do Woyska Rzeczypospolitej Oboyga Narodów względem mundurów


Dawna Broń i Barwa, nr 21, 2000
 JANUSZ BOGDANOWSKI, Rewaloryzacja twierdzy Jasna Góra – klasztoru w CzęstochowieANDRZEJ KONSTANKIEWICZ, LESŁAW KUKAWSKI, Uzbrojenie pułków wołyńskiej B.K. w kampanii wrześniowej 1939 r.ANDRZEJ KONSTANKIEWICZ, Uzbrojenie jednostek brygadowych wołyńskiej B.K. we wrześniu 1939 r.ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Karabin przeciwpancerny wz.35 na polu bitwy pod MokrąLESŁAW KUKAWSKI, Głos w dyskusji na sesji naukowej SMDBiB w Częstochowie 16-17 X 1999 r.

Archiwalia – Pieczęć wojskowa gen.-maj. Józefa Jeleńskiego

 

 


Dawna Broń i Barwa, nr 22, 2000

 

EINER SACHS, JERZY ZARAWSKI, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich cz. 8

BOHDAN KRÓLIKOWSKI, Ubiór armii polskiej we Francji (1917-1919)

WALDEMAR GRABOWSKI, Znane – nieznane?

BARTŁOMIEJ BŁASZKOWSKI, Kamizelki ratunkowe używane w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii

Archiwalia – Ordynans hetmanów koronnych i litewskich wraz z Departamentem Wojskowym Obojga Narodów z 23 sierpnia 1785 r.

 


 

 

Dawna Broń i Barwa, nr 23, 2000 (2001)

 

WALDEMAR GRABOWSKI, Polskie chorągwie z XVI-XVIII w. w zbiorach ikonograficznych Armemuseum w Sztokholmie

HENRYK CIOSIŃSKI, Hełm japoński Hoshi-Kabuto

MACIEJ JESKE, O szabelni wyszyńskiej

Archiwalia – Ordynans hetmana wielkiego litewskiego wraz z Komisją Wojskową Obojga Narodów z 28 listopada 1788 r.


Dawna Broń i Barwa, nr 24, 2002

 

25 lat Oddziału Górnośląskiego w Katowicach Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

EINER SACHS, JERZY ZARAWSKI, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich cz. 9

BOHDAN KRÓLIKOWSKI, Sztandar dla suwalskiego pułku

BARTŁOMIEJ BŁASZKOWSKI, Przyczynek do dziejów niemieckiego hełmu wz. 16 używanego w wojsku polskim

ALEKSANDER SAZANOW, Portrety miniaturowe oficera pułku szwoleżerów-lansjerów (1811-1814)

MAREK DUTKIEWICZ, Organizacja i umundurowanie służby zdrowia wojska polskiego w czasach Królestwa Polskiego, Powstania Listopadowego i wojny polsko-rosyjskiej 1831 r.

Archiwalia – Wyrachowanie kosztu na jednoroczny mundur piechoty 1791 r.

 


Dawna Broń i Barwa, nr 25, 2003

 

ZBIGNIEW FUIŃSKI, Pelta cz.1

JERZY ZARAWSKI, Hełm według pomysłu Mierosławskiego

MACIEJ JESKE, Szable kawaleryjskie wojny roku 1920

BOHDAN KRÓLIKOWSKI, Tajemnica zbrojowni w Łańcuchowie

Archiwalia – Ubiór jednego żołnierza pieszego 1791 r.

ANDRZEJ KOSTRZEWSKI, Portret Józefa Jeleńskiego 1745-po 1814


Dawna Broń i Barwa, nr 26, 2004

 

ZBIGNIEW FUIŃSKI, Pelta cz.2

EINER SACHS, JERZY ZARAWSKI, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich cz. 10

LENA ZAJĄCZKOWSKA, Johan Christian Tietze – szabelnik wrocławski z XIX w.

Archiwalia – Rozkład i taxa sprawunków mundurowych dla brygad kawalerii narodowej i pułków przedniej straży wojska Obojga Narodów 1791 r.

Portret Dominika Radziwiłła

 


Dawna Broń i Barwa, nr 27, 2005

 

ZBIGNIEW FUIŃSKI, Frak mundurowy oficera piechoty liniowej z lat 1827-1831

CEZARY GRONOWSKI, Powstanie i ewolucja oznak nakrycia głowy armii brytyjskiej

BARTŁOMIEJ BŁASZKOWSKI, Pilot i jego Poland

ANDRZEJ JABŁOŃSKI, Artysta plastyk i żołnierz

Archiwalia

 


Dawna Broń i Barwa, nr 28, 2007

 

HENRYK CIOSIŃSKI, Zrobić cieszynkę

EINER SACHS, JERZY ZARAWSKI, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich cz. 11 – Suplement i indeks

TADEUSZ BILNIK, Szable francuskie w wojsku polskim XX w.

JACEK KANIEWSKI, Ceny ręcznej broni palnej i broni białej epoki stanisławowskiej (1764-1795)

Archiwalia

 


Dawna Broń i Barwa, nr 29, 2008

 

HENRYK CIOSIŃSKI, Strzelba lontowa po japońsku

TADEUSZ BILNIK, Szable rosyjskie oficerów piechoty w wojsku polskim XX w.

JERZY ZARAWSKI, O nazewnictwie i starych katalogach

ANDRZEJ KOSTRZEWSKI, Michał Mądrzykowski 1774-1831

 


Dawna Broń i Barwa, nr I (specjalny), 2006

 

JAN CZOP, Mundury autoramentu cudzoziemskiego Rzeczypospolitej w XVIII wieku

 


16455 Total Views 4 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing