Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy?

Stowarzyszenie zajmuje się badaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy w zakresie dawnych militariów, a w szczególności problematyki z następujących dziedzin: uzbrojenia ochronnego i zaczepnego, ubioru, oporządzenia, znaków wojskowych, architektury wojskowej, lotnictwa i floty wojennej, genealogii rodzajów i gatunków broni.

Od jak dawna istnieje Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy?

Stowarzyszenie zostało zawiązane w roku 1957

Jakie tradycje posiada Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy?

Stowarzyszenie kontynuuje tradycje przedwojennego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska działającego w Warszawie w latach 1933-1939.

Gdzie działa Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy?

Stowarzyszenie zawiązane zostało przy Muzeum Narodowym w Krakowie, ale swoim działaniem obejmuje teren całego kraju.

W jakich miastach Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy ma swoje Oddziały?

Obecnie Oddziały Stowarzyszenia działają w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach i Lublinie. W przeszłości istniały także Oddziały w Kołobrzegu, Bydgoszczy i Częstochowie.

Jakie sekcje działają w Stowarzyszeniu Miłośników Dawnej Broni i Barwy?

Obecnie przy Stowarzyszeniu działa jedna sekcja specjalistyczna: Polska Sekcja Miecza Japońskiego. W przeszłości działała również Sekcja Zbieraczy Figurek Historycznych oraz Klub Miłośników Militariów Polskich im. Andrzeja Zaremby w Nowym Jorku.

Jak można zapisać się do Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy?

Wszelkie informacje znajdują się w dziale „Akces do Stowarzyszenia”

Czy można zapisać się do Stowarzyszenia jeżeli nie mieszkam w Polsce lub w mieście gdzie działa jeden z Oddziałów Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy?

Tak, jest to możliwe, ale konieczny jest kontakt z Oddziałem lub Zarządem Głównym.

Jak można skontaktować się ze Stowarzyszeniem Miłośników Dawnej Broni i Barwy?

Najłatwiej jest skorzystać z formularza kontaktowego w dziale „Kontakt ze Stowarzyszeniem„, gdzie znajdują się także adresy Oddziałów.

Czy Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy posiada zarejestrowaną działalność?

Tak, Stowarzyszenie widnieje w rejestrze stowarzyszeń KRS pod nr 0000064618

Czy Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy prowadzi działalność gospodarczą?

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoje funkcjonowanie opiera na składkach członkowskich.

Ilu członków liczy obecnie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy?

Liczba członków zmienia się z roku na rok. Obecnie wynosi ona blisko 300 osób.

Kto należy do Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy?

Do Stowarzyszenia należą przede wszystkim miłośnicy szeroko rozumianej dawnej wojskowości. Są wśród nich muzealnicy, historycy, historycy sztuki, kolekcjonerzy, antykwariusze, nauczyciele akademiccy, autorzy publikacji naukowych etc.

Czy Stowarzyszenie posiada w swoich szeregach autorytety w zakresie tematyki, którą się zajmuje?

Tak, lista znanych nazwisk byłaby jednak zbyt długa by przytoczyć ją w całości. Warto wspomnieć, że do Stowarzyszenia należą lub należeli: prof. Zdzisław Żygulski jun., prof. Andrzej Nadolski, prof. Zbigniew Bocheński, prof. Janusz Bogdanowski, prof. Marian Głosek i wielu, wielu innych.

Czy i jak Stowarzyszenie ogłasza wyniki swoich prac?

Stowarzyszenie w każdym z Oddziałów organizuje liczne spotkanie naukowe i popularyzatorskie, najczęściej otwarte dla publiczności.

Ponadto Stowarzyszenie wydaje periodyki. Najważniejszym są „Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego” wydawane przez Muzeum Narodowe w Krakowie (12 tomów), ponadto ukazują się „Dawna Broń i Barwa” (w Oddziale Górnośląskim w Katowicach), „Arsenał” (w Oddziale Poznańskim) oraz „Informator” z bieżącymi wiadomościami dla członków.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia aktywnie publikują w wydawnictwach zewnętrznych.

Czy Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy może wycenić wartość zabytków lub wydać opinię na ich temat?

Stowarzyszenie nie wydaje takich opinii, natomiast wśród naszych członków znajdują się osoby, które jako eksperci sądowi, antykwariusze lub w inny sposób związane z tą problematyką, mogą świadczyć tego typu usługi, ale poza działalnością członkowską.

8597 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing