Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Decyzją Walnego Zebrania z dn. 6 kwietnia 2008 roku, ustalono wysokość składki członkowskiej w wysokości:

8 zł/miesięcznie

lub

96 zł/rocznie

Wpisowe do Stowarzyszenia wynosi 30 zł. Opłata jest jednorazowa i przeznaczona jest na zwrot kosztów za legitymację.

Emeryci i renciści mają prawo do 50% zniżki, pod warunkiem zgłoszenia chęci uzyskania jej w Oddziale.

Opłaty członkowskie należy wpłacać na ręce skarbników Oddziałów lub na konto bankowe:

Stow. Miłośników Dawnej Broni i Barwy

al. 3 Maja 1

30-062 Kraków

53 1240 3002 1111 0010 0837 1185 

Przypominamy, iż zgodnie z §6 Statutu, członkowie zobowiązani są do „regularnego i terminowego płacenia składek”. Są one jedynym źródłem utrzymania Stowarzyszenia, z którego finansowana jest bieżąca działalność, a przede wszystkim korespondencja, opłaty lokalowe, wydawnictwa i sesje naukowe.

Dziękujemy!

6509 Total Views 2 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing