Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

„Arsenał”, wydawany w zeszytach w latach 1957-58 był pierwszym naukowym periodykiem wydawanym przez ówczesne Koło Miłośników Dawnej Broni i Barwy oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Po wydaniu kilku zeszytów, cenzura zablokowała dobrze rokujące i trzymające wysoki poziom naukowy wydawnictwo. Starania dyrekcji Muzeum Narodowego o wznowienie czasopisma nie powiodły się. Dopiero w kilka lat później wznowiono próbę utworzenia czasopisma o tematyce bronio- i munduroznawczej co zaowocowało wydaniem pierwszej części „Studiów do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego”.


Arsenał, nr 1-5, Kraków 1957-1958

 

JAN BENDA, Najstarszy zachowany polski mundur wojskowy

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, Przyczynek do zagadnienia wpływu wschodu na uzbrojenie polskie XVII w.

MIECZYSŁAW BOCZAR, Statki powstańczych wypraw morskich w latach 1830/31 i 1863/64

JANUSZ BOGDANOWSKI, Twierdza z r. 1632 w Dankowie koło Krzepic

MIECZYSŁAW CHOJNACKI, „Naczelny puszkarz” Egidius Collecte

MARIA GRODZICKA, Armaty Władysława IV na Wawelu

JÓZEF LEPIARCZYK, Arsenał Władysława IV w Krakowie

LEON LEWICKI, Nieznany typ szabli polskiej z w. XVIII

LEON LEWICKI, Szable Radziwiłłowski

ADAM ŁABINOWICZ, Pistolety Tadeusza Kościuszki

ADAM ŁABINOWICZ, Pistolety neapolitańskie gen. Klemensa Kołaczkowskiego

STANISŁAW MEYER, Uwagi na marginesie pracy Z. Bocheńskiego o grupie szabel polskich z wieku XVIII

ANDRZEJ NADOLSKI, Polski kapalin husarski z okolic Stralsudu

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Naręczak turniejowy ze zbiorów Czartoryskich

MISCELANEA

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, Specyfikacja barwy i broni dla chorągwi janczarskiej z r. 1729

ANDRZEJ BRUCHNALSKI, Nieznane materiały do ikonografii piechoty łanowej z lat 1680-83

JAN BENDA, Komentarz do ikonografii „piechoty łanowej” z lat 1680-83

MIECZYSŁAW CHOJNACKI, „Ekwipaż” oficera gwardii oraz jeźdźca dymowego z r. 1830

STANISŁAW GEPNER, Dosiad kawaleryjski w wojsku polskim Powstania Listopadowego

STANISŁAW GEPNER, Na marginesie III wydania „Uniformkunde”

TADEUSZ ISKRZYCKI, „Broń i barwa” biuletyn sekcji muzealnej Pol. Tow. Historycznego w Wielkiej Brytanii, Londyn nr 1-11, 1948-1957

TADEUSZ ISKRZYCKI, Pierwszy album wojsk polskich Księstwa Warszawskiego

TADEUSZ ISKRZYCKI, Ubiór partyzantów Zaliwskiego w roku 1833

STANISŁAW KOBIELSKI, Mało znany przyczynek do historii wojska polskiego w r. 1711

STANISŁAW KOBIELSKI, Regulamin regimentu dragonów im. Królowej z r. 1750

FELIKS ŚCIBAŁŁO, Umundurowanie Milicji Województwa Kijowskiego z r. 1789

Z. B., Przewodnik po Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Komunikaty Koła

Spisy członków Koła

Bibliografia rozpraw i artykułów z dziedziny militariów polskich lub z Polską związanych za lata 1940-1957. Zestawili Z. Bocheński i S. Nosek

9679 Total Views 4 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing