Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Muzeum Narodowe w Krakowie

pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji naukowej

Legiony Polskie 1914-1918

w pamięci współczesnych i potomnych

w dniu 18 listopada 2016 r. w Gmachu Głównym Muzeum, przy al. 3 Maja 1

Program konferencji:

9.00-9.20: otwarcie konferencji – dr hab. Andrzej Betlej (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Miejsca pamięci o Legionach Polskich

9.30-9.50: Miejsca pamięci walk Legionów Polskich – dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

9.50-10.10: O memoratywności sztuki legionowej i niezrealizowanym sanktuarium patriotycznym w Muzeum Narodowym w Krakowie – Wacława Milewska (Muzeum Narodowe w Krakowie)

10.10-10.30: Uczczenie przez Uniwersytet Jagielloński pamięci studentów poległych w latach 1914-1921 – dr Przemysław Marcin Żukowski (Uniwersytet Jagielloński)

Pamiątki po Legionach Polskich

10.30-10.50: Kolekcja umundurowania i falerystyki Naczelnego Komitetu Narodowego w Zbiorach MNK – Piotr Wilkosz (Muzeum Narodowe w Krakowie)

10.50-11.10: Kolekcja sztuki legionowej w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Alina Jurkiewicz-Zejdowska (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)

11.10-11.30: Kolekcja fotografii Ryszarda Zielińskiego w zbiorach Muzeum Historii Fotografii – Andrzej Rybicki (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie)

11.30-11.50: Materiały Wydziału Prasy Naczelnego Komitetu Narodowego w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich jako źródło do badania historii regionalnej – dr hab. Janusz Pezda (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Przerwa: 12.00-12.30

Legiony Polskie w pamięci

12.45-13.05: Życie codzienne żołnierzy oraz kadry oficerskiej Legionów Polskich w latach 1914-1917 – dr Marta Walak (Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim)

13.05-13.25: I Brygada Legionów w pamięci Damiana Stanisława Wandycza – prof. Mariusz Wołos (Polska Akademia Nauk)

13.25-13.45: Czy Legiony i akcja zbrojna Józefa Piłsudskiego były fundamentem „polityki pamięci” piłsudczyków w Polsce Odrodzonej? – Krzysztof Kloc (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

14.00 – dyskusja

14.30 – zwiedzanie wystawy „Sztuka Legionów Polskich 1914-1918”

1209 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing