Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

ZDZISŁAW ŻYGULSKI JUN.

(1921-2015)

Zdzisław Żygulski

W dniu 14 maja odszedł od nas wybitny bronioznawca, wieloletni prezes i honorowy członek Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy.

Profesor Zdzisław Żygulski jun. był związany ze Stowarzyszeniem od początku jego założenia w roku 1957. Pomimo powojennych trudności i niesprzyjającej atmosfery politycznej, był zawsze człowiekiem czynu, zawsze aktywny, zawsze przy pracy, twórczy i pełen nowych idei aż do ostatnich swoich dni pracując nad kolejnymi projektami, które niestety dokończyć będą musieli już inni….

Dorobek profesora Zdzisława Żygulskiego jun. to blisko 200 publikacji, kilkadziesiąt wystaw oraz niezliczone wykłady, które zawsze ściągały tłumy, oczarowane jego entuzjazmem i umiejętnościami retorycznymi, za którymi stała olbrzymia wiedza i szacunek dla słuchacza.

Zdzisław Żygulski jun. był prawdziwym człowiekiem renesansu. Jego pasja nigdy nie ograniczała się do jednego zagadnienia, do jednej epoki. Interesował się w równym stopniu starożytnością, co okresem nowożytnym i współczesnością. Sztuką wysoką i rzemiosłem artystycznym. Był człowiekiem, który w swych badaniach nie widział ani granic, ani przeszkód, których nie można by przekroczyć, czy pokonać.

Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Muzeum Czartoryskich, gdzie pracował przez ostatnie 64 lata, zapamiętają go jako wybitnego muzealnika, który niejednokrotnie dawał dowód tego, że przerastał swoją epokę i trudy czasów, w jakich przyszło mu żyć i pracować. Jego uczniowie i miłośnicy będą go pamiętać jako wybitnego wykładowcę i uczonego o niezwykłym, porywającym talencie pisarskim. Większość świata pamiętać go będzie jako wybitnego bronioznawcę – dziedzinę, która obok tylu licznych zainteresowań, była tą wybraną, dla której zrobił najwięcej i najwięcej się poświęcił. Będziemy go pamiętać jako wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy i redaktora „Studiów do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego”, a także prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowości (IAMAM), w którym działając sławił Polską kulturę na świecie za „żelazną kurtyną”.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 19 maja o godz. 12.00, na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Muzeum Narodowe w Krakowie posiada także księgę kondolencyjną. O wpisy prosimy pod adresem: http://mnk.pl/zdzislaw-zygulski-junior

 

2433 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing