Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

ZARZĄD ODDZIAŁU STOŁECZNEGO

uprzejmie zaprasza na spotkanie, na którym

Pan Roman MATUSZEWSKI

oprowadzi uczestników po otwartej w Muzeum Wojska Polskiego wystawie pt.:

CZAS CHWAŁY

Po zwiedzeniu wystawy Pan Andrzej Novàk – Zempliński odczyta artykuł Pani Aldony Cholewianki – Kruszyńskiej pt.:

Bitwa warszawska na fresku w Loreto.

 
Uprzejmie informujemy, że spotkanie odbędzie się w czwartek 17 września 2019 r. o godz. 17:00 w gmachu Muzeum Wojska Polskiego Al. Jerozolimskie 3
 

CZAS CHWAŁY
Bitwa Warszawska 1920
18.decydująca w dziejach świata

Wystawa o powyższym tytule zorganizowana w setną rocznicę polskiego zwycięstwa w wojnie bolszewickiej, zwycięstwa, które w naszych dziejach stoi na równi ze zwycięstwem pod Grunwaldem i wiktorią wiedeńską. Zbiór zabytków do tej wystawy był znany i ograniczony, z nikłą nadzieją na pozyskanie przy okazji rocznicy nowych znaczących obiektów, choć zdarzyły się i te, zadaniem autora scenariusza, p. kustosza Michała Pacuta z Muzeum Wojska Polskiego i autorów oprawy plastycznej, panów prof. Marka Chowańca i Sławomira Szondelmajera, było atrakcyjne dla widza i jednocześnie użyteczne poznawczo zaprezentowanie tematu.
W narracji wystawy zasygnalizowano zagadnienia odnoszące się do epopei Legionów, odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 roku, walkę o granice odradzającego się państwa, jak i poszczególne etapy – kampanie wojny z agresją Rosji bolszewickiej, z kulminacyjnym momentem bitwy na przedpolu Warszawy. Te fragmenty ekspozycji zawierają oryginalne sztandary, mundury, broń i odznaki, niejednokrotnie związane z konkretnymi osobami, bohaterami tych wydarzeń (mundur Marszałka Józefa Piłsudskiego, mundur gen. Kazimierza Sosnkowskiego, szabla gen. Józefa Hallera, krucyfiks i stuła księdza Ignacego Skorupki). Zwracają uwagę repliki sztandarów i chorągwi Armii Czerwonej zdobytych przez Wojsko Polskie w 1920 roku. Repliki te wykonane zostały wg rzetelnej dokumentacji muzealnej na polecenie dyrektora Muzeum Wojska Polskiego płk Bronisława Gembarzewskiego w latach 20-tych XX wieku. Oryginalne sztandary – trofea zostały w latach stalinowskich na polecenie Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego zabrane z muzeum i przekazane do ZSRR.
Atrakcyjnym dla widza zabiegiem plastycznym jest zastosowanie dioram dających wrażenie, osiągnięte dzięki specjalnej technice, otwartej przestrzeni pól bitewnych. Uwagę zwrócą także zapewne replika w skali 1:2 samolotu, na którym latał bohaterski ochotnik ze Stanów Zjednoczonych, Merian C. Cooper, pilot eskadry kościuszkowskiej, a także naturalnej wielkości sylwetka wodza zwycięskiej armii, Józefa Piłsudskiego na słynnej Kasztance.
Wystawa “Głos Chwały…”zrealizowana w setną rocznicę zwycięstwa w wojnie z Rosją bolszewicką jest realizacją misji programowej Muzeum Wojska Polskiego, misji, którą zainicjował Bronisław Gembarzewski, a którą sformułował Naczelny Wódz Józef Piłsudski w dekrecie o powołaniu Muzeum Wojska podpisanym 22 kwietnia 1920 roku, na trzy dni przed rozpoczęciem wyprawy kijowskiej. W Dekrecie stwierdzono, że Muzeum “będąc świątynią oręża polskiego i skarbnicą nieśmiertelnego ducha rycerskiego służyć będzie jednocześnie naukowemu pogłębieniu i rozwojowi wszystkich gałęzi wiedzy wojskowej…”
Setna rocznica wiktorii warszawskiej jest w oczywisty sposób związana ze 100-leciem istnienia i działalności Muzeum Wojska Polskiego. Muzealny program 100-letniego jubileuszu został zniweczony przez ograniczenia wynikłe z pandemii COVID-19. Pozostaje jednak nadzieja, że przesunięty w czasie jubileusz odbędzie się w momencie inauguracji działalności Muzeum Wojska Polskiego w nowej siedzibie w Cytadeli.

Przejdź do
Aldona Cholewianka – Kruszyńska
Bitwa warszawska na fresku w Loreto.

536 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing