Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

K.Cz.1-okładkaRekomendacja

Karol Szaładziński, Leszek Rościszewski

Przenikają z ulicy odgłosy strzałów

Mundur i broń Wojsk Wielkopolskich 1918 – 1920

Część II

 

Poznań 2014

W tym przypadku nie mamy do czynienia z formą utworzoną w kształcie ostatecznym wskutek odejmowania nadmiaru materii zbędnej dla osiągnięcia celu optymalnego.  Powstał efekt finalny będący dość ryzykowną formą stworzoną z dwóch różnych tematycznie materii powiązanych ze sobą jedynie miejscem i czasem. Mam zaszczyt znać obu autorów przedmiotowej pracy i pełną świadomość, że stawianiem tych znaków nie w pełni zadowolę ich we wszystkich oczekiwaniach co do mojej oceny książki. Kieruję swoje uwagi i rekomendację do głównych odbiorców STRONY STOWARZYSZENIA i to jest determinanta główna.  W 2012 roku ukazała się  praca pod tytułem: „Polsce zawsze służyć będę  MUNDUR i BROŃ WOJSK  WIELKOPOLSKICH 1918-1920” autorstwa panów Karola Szaładzińskiego i Leszka Rościszewskiego (patrz: rekomendacja książki na naszej stronie). Niezaprzeczalnym atutem publikacji było i jest 45 tablic barwnych  autorstwa Leszka Rościszewskiego ilustrujących między innymi „mundur i broń” piechoty, pułków Ułanów Wielkopolskich, artylerię, samochody pancerne, lotnictwo, personel medyczny czy wreszcie wzory elementów umundurowania i wyposażenia „Wojsk Wielkopolskich”.  Życzliwy odbiór przedmiotowej pracy oraz głód bronioznawców w zakresie zaspokojenia ich potrzeb  co do  ilustracji uzupełniających materię broni i barwy  zbrojnych Wielkopolan tego czasu,  zainspirował autorów do pracy nad częścią drugą „Munduru i broni Wojsk Wielkopolskich  1918-1920”.  W 2014 roku tak jak i w roku 2012-część I- również za sprawą Wydawnictwa Miejskiego Posnania  światło dzienne ujrzała praca: „Przenikają z ulicy odgłosy strzałów MUNDUR i BROŃ WOJSK WIELKOPOLSKICH 1918-1920”.  Jej konstrukcja opiera się na próbie zlepienia warstwy treściowej napisanej, poświęconej ówczesnej prasie polskiej ilustrującej wydarzenia związane z walką z pruskim zaborcą wraz z wyborem cytatów prasowych z warstwą treściową ikonograficzną, którą stanowi  40 tablic barwnych Leszka Rościszewskiego  odtwarzających mundur i broń „Wojsk Wielkopolskich 1918 – 1920”. Jak już wspomniałem, swój przekaz kieruję głównie do znawców i fascynatów  broni i barwy nie mogąc przy tym pominąć uwagi o tym iż  owa praca z racji swego scenariusza kierowana jest nie tylko do nich ale i do miłośników historii dziennikarstwa a także szeroko pojętej wiedzy historycznej. Mimo to jeszcze raz podkreślam jej wagę i znaczenie dla tych pierwszych.  Leszek Rościszewski dał się pokazać- tym, którzy nie znają jego talentu i warsztatu- poprzez 85 tablic ( 45 z 2012 roku i 40 z 2014 roku) jako dbający o rzetelność ilustrator uzbrojenia w tym znaków i mundurów. Jego twórczość ma jeszcze jeden ważny walor, którym jest rozpoznawalny styl. Szanowni czytelnicy znający dorobek artystyczny  Andrzeja Jeziorkowskiego i Andrzeja Kleina w dziedzinie przedstawienia czasu i atrybutów orężnego działania  naszych mężów zbrojnych wiedzieć będą o czym piszę. W części  II  ilustracje znajdujące się na tablicach  prezentują formacje i sprzęt, które nie zmieściły się w „części I” bądź zostały potraktowane marginalnie. I tak możemy zapoznać się między innymi z bronią boczną, oporządzeniem oficerów i podoficerów, ze sprzętem optycznym, łącznościowym, sygnalizacyjnym. Podziwiamy pociągi pancerne, samoloty, balon obserwacyjny czy też  korzystamy ze sposobności przyjrzenia się czaszkom z piszczelami na czapkach żołnierzy Poznańskiego Ochotniczego Batalionu Śmierci. Tak bogata prezentacja uzbrojenia (broni i oporządzenia) pokazuje  szerokie spektrum jego rodzajów pozostających na wyposażeniu wojsk stworzonych przez Wielkopolan  stanowiąc jednocześnie świadectwo poziomu  ich wyszkolenia. Warto więc pochylić się nad tą książką i  mając przed sobą obrazy na 40 tablicach pomyśleć nad zbrojnym wkładem naszych przodków w walce o odzyskanie i utrzymanie niepodległości Polonia Maior i całej Polski.

Krzysztof Czarnecki (Oddział Poznański)

 

2626 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing