„Kniaż” aut. Mokruszyn Walerij Anatoliewicz. Tempera na płótnie, 2013.

ZARZĄD ODDZIAŁU STOŁECZNEGO

uprzejmie zaprasza na spotkanie, na którym

Pan
Łukasz Mikołaj SADOWSKI

wygłosi referat:

O sowieckim i rosyjskim malarstwie batalistycznym
w XX i na początku XXI wieku.

Czytaj dalej

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w niedzielę, dnia 7 kwietnia 2019 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. Początek zebrania o godzinie 9:30 (drugi termin o godzinie 10:00).

Czytaj dalej

Lubelski Oddział

zaprasza na spotkanie

 

dr Andrzej Konstankiewicz

“Wymiany broni strzeleckiej w latach 1923-1933.

Polska z Finlandią, Łotwą, Estonią, Rumunią, Jugosławią “.

 

W dniu 25 marca 2019 r. o godz. 17:30

w Dworku Wincentego Pola,

ul. Kalinowszczyzna 13

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Oddział Łódzki im. prof. dr. hab. Andrzeja Nadolskiego

oraz

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

zapraszają w dniu 27 lutego (środa) – godz. 17.30

do gmachu głównego przy ul. Gdańskiej 13

na odczyt prof. dr. hab. Mariana Głoska pt.: „

„Miecz koronacyjny Królów Polski, tzw. Szczerbiec” Czytaj dalej

Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing