Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

MNKNOWE WYDAWNICTWA

MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

 

 

 

 

STUDIA DO DZIEJÓW DAWNEGO UZBROJENIA I UBIORU WOJSKOWEGO

cz. XIV

Okladka-uzbrojenie-1

„Studia…” to sztandarowy tytuł przygotowywany wspólnie przez Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy i Muzeum Narodowe w Krakowie. Wydanie najnowszego tomu, liczącego aż 428 stron, zbiegło się z kongresem Międzynarodowego Komitetu Muzeów Broni i Historii Wojskowości (ICOMAM) w Krakowie. Stąd wydawnictwo to, opisujące kolekcje militarne muzeów Krakowa przygotowane zostało w języku polskim i angielskim. Jest to także ostatni tom, który powstał z inspiracji prof. Zdzisława Żygulskiego jun.

Jest to pierwsza próba scharakteryzowania wszystkich najważniejszych kolekcji broni i barwy znajdujących się obecnie w Krakowie.

SPIS TREŚCI:

spis

Michał Dziewulski, Wstęp

Krzysztof Czyżewski, Wawelskie zbiory militariów

Tomasz Kusion, Charakterystyka Zbrojowni Muzeum XX. Czartoryskich

Anna Tyniec, Historia kolekcji broni nowożytnej i średniowiecznej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Piotr Wilkosz, Kolekcja militariów i falerystyki Muzeum Narodowego w Krakowie

Aleksandra Radwan, Kolekcja broni Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Eleonora Tenerowicz, Magiczne sztylety oraz inna broń malajska z kolekcji Mariana Raciborskiego i Michała Siedleckiego w zbiorach krakowskiego Muzeum Etnograficznego

Agnieszka J. Cieślikowa, Militaria w Muzeum Lotnictwa Polskiego

Piotr Makuła, Trzy skrytki. Bron pochodzenia akowskiego w zbiorach Muzeum AK

Studia 2015_book-po korektach-59 Studia 2015_book-po korektach-233

 Wydawnictwo wzbogaca płyta CD, na której znajdują się cyfrowe wersje poprzednich tomów „Studiów…” od cz. I do IX!

Każdy tom przygotowany został w kilku formatach: popularnym i powszechnym PDF a także DJVU, czyli w formacie stosowanym w bibliotekach cyfrowych, zawierającym oryginalny obraz wydawnictw, a także formaty przeznaczone dla użytkowników elektronicznych czytników książek: EPUB i MOBI. Jest to także pierwsze profesjonalne e-wydawnictwo przygotowane przez Muzeum Narodowe, które daje możliwość zapoznania się z niedostępnymi już często tomami tego ważnego, naukowego wydawnictwa, którego zawartość często jest wciąż aktualna i stanowi podstawę naszej dzisiejszej wiedzy o dawnej broni i barwie.

DSC_2666

Najnowszy tom „Studiów…” wraz z płytą będzie można wkrótce nabyć  za pośrednictwem sklepu na stronie Muzeum Narodowego w Krakowie: LINK

***

MICHAŁ DZIEWULSKI

100 RARYTASÓW z KOLEKCJI MILITARIÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

100rarytasów

Po wielu latach starań i oczekiwań, jedna z najważniejszych i największych kolekcji dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego w Polsce, przechowywana w Muzeum Narodowym w Krakowie doczekała się wydawnictwa z prawdziwego zdarzenia. Album zawiera w sumie blisko 200 obiektów ujętych  w 100 opowieści (stąd tytuł), które podzielone na trzy części: broń polska i z Polską związana, broń zachodnioeuropejska, broń wschodnia, układa się w swobodną opowieść o dawnej broni i barwie.

Ze wstępu:

Album, który czytelnik trzyma w swoich rękach, jest wyborem ok. 190 obiektów ujętych w 100 numerów  katalogowych, obejmujących okres od średniowiecza do początku XX wieku, z położeniem największego nacisku na okres od XVII do XIX wieku, którego reprezentacja w zbiorach Muzeum Narodowego jest najlepsza i najciekawsza. Zasięg geograficzny obejmuje Europę oraz Bliski Wschód, z uwzględnieniem także Indii i Nepalu. Ograniczenie to, wymuszające rezygnację z broni dalekowschodniej (malajskiej, chińskiej i japońskiej), jest podyktowane nie tylko szczupłością miejsca, ale przede wszystkim chęcią skupienia się na zabytkach z tych zakątków świata, które przez ostatnie stulecia wzajemnie na siebie oddziaływały. Kontakty handlowe między Wschodem a Zachodem, zwłaszcza Europy z Imperium Osmańskim, Persją i Półwyspem Indyjskim, miały znaczny wpływ na rozwój broni tak po jednej, jak i po drugiej stronie. Ale największy
nacisk położony jest oczywiście na broń polską lub z Polską związaną, gdyż w kontekście roli, jaką odgrywa Muzeum Narodowe, uznać ją należy za najistotniejszą.

Album ten jest pierwszą monograficzną publikacją tego typu poświęconą tylko i wyłącznie zbiorom militariów Muzeum Narodowego w Krakowie. Dlatego pomyślany został jako wydawnictwo mające służyć nie tylko specjalistom, ale przede wszystkim szerokiemu gronu
odbiorców. W tym celu zrezygnowano z technicznych opisów poszczególnych zabytków na rzecz swobodniejszej narracji, która ma za zadanie ukazać i przybliżyć temat dawnej broni i barwy każdemu, kto zechce sięgnąć po ten album. Wybór zaledwie 190 obiektów z liczby ponad 12000 znajdujących się w kolekcji Muzeum Narodowego, a także zakres geograficzny, czasowy oraz idea, jaka przyświeca temu wydawnictwu,
wymusiły naturalnie daleko idące kompromisy przy jego powstawaniu. Wielu zjawisk nie udało się zilustrować, a wielu obiektów pokazać. Selekcja ta zatem musiała być podyktowana także osobistymi preferencjami piszącego i stanowić odbicie jego własnych zamiłowań w tym temacie. Kompromis ten w zamyśle autora służył także narracji snującej się swobodnie z tematu na temat przez cały album, opowiadającej o przeszłości, ludziach i ich losach, o sztuce i kulturze, relacjach, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych między odległymi nieraz krajami i kulturami, o wzajemnych między nimi wpływach i inspiracjach je kształtujących. Jest to opowieść o wydarzeniach z przeszłości zaklętych w często niepozornych skarbach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

poczatek i Album po 4_MD_69 poczatek i Album po 4_MD_37 poczatek i Album po 4_MD_52

Wydawnictwo wzbogacają wspaniałe, pełnostronicowe ilustracje autorstwa m.in. Macieja Plewińskiego, a całość wieńczy katalog ze szczegółowymi informacjami technicznymi odnoszącymi się do zaprezentowanych obiektów oraz plansze przedstawiające punce, napisy i oznaczenia na broni przedstawionej w wydawnictwie.

Z recenzji wydawniczej Witolda Głębowicza z MWP w Warszawie:

(…) Przygotowywana publikacja wyróżnia się na kilku polach.

Po pierwsze ukazana została sama idea zbioru militariów w Muzeum Narodowym – muzeum sztuki. Wstęp taki pozwala nie tylko na zapoznanie się ideowymi podstawami tworzenia kolekcji ale także uwypukla charakterystykę Muzeum Narodowego w Krakowie jako szczególnego w skali kraju muzeum – instytucji już drugie stulecie gromadzącej pamiątki narodowe. Opis tworzenia kolekcji, to opis wspaniałych postaci kolekcjonerów i wielkich osobistości narodowych, które stały u podwalin tego zbioru. Dzięki pracy pokoleń stworzono kolekcję gromadzącą zarówno dawne magnackie zbiory sięgające czasów I Rzeczypospolitej, jak i te, które zbierano w XIX wieku po katastrofie rozbiorów w celu ocalania ich dla następnych pokoleń. Wśród nich wiele ma charakter pamiątek narodowych i te, słusznie, znalazły się także w wyborze zabytków zebranych w publikacji.

Wybór obiektów do publikacji należy ocenić jako trafny i przemyślany. (…) Opisy zabytków od tytułu po treść „hasła katalogowego” są naprawdę fascynujące, zawierają ujęty w przystępnej formie ogromny ładunek wiedzy przekazanej z duża swadą i erudycją, przy przyjaznej dla czytelnika objętość. Także poziom naukowy, jak i zaznaczenie wszelkich wątpliwości, czy też nawet krytyczny rozbiór dotychczasowych ustaleń są dużym walorem tego opracowania.

Mało dotychczasowych opracowań opisuje militaria tak wszechstronnie – w tym przypadku ilość i jakość informacji o prezentowanych muzealiach będzie satysfakcjonująca dla bardzo szerokiego grona odbiorców – początkujący otrzymuje podstawowe informacje, znawca ma możliwość delektowania się niuansami zawartymi w swobodnie podanej narracji. Zaznaczone wątpliwości i hipotezy pozwalają znającym się na rzeczy na wejście nawet w pewien dyskurs intelektualny z autorem, jak ma to miejsce np. w opisach uzbrojenia husarskiego czy też chronologii i typologii szabel.

Szczególne uznanie należy się Autorowi za wzorcowe opracowanie uzbrojenia orientalnego – ten typ broni jest szczególnie trudny dla polskich badaczy w opracowaniu, jak i głębszych badaniach. Potrzeba naprawdę sporej wiedzy, jak i umiejętności, by swobodnie poruszać się w problematyce broni nazywanej tradycyjnie wschodnią. Widoczne jest że Autor taką umiejętność posiadł i z pożytkiem dla czytelnika przekazuje swą wiedzę, czyniąc to jednocześnie z pewną lekkością, co pozwala na łatwiejsze zrozumienie egzotycznego dla wielu Wschodu, jak i tajemnic jego uzbrojenia.

Publikację „100 rarytasów…” można nabyć w sklepie Muzeum Narodowego w Krakowie, także przez internet: LINK

2934 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing