Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Konrad A. Czernielewski

Jeszcze o Andrzeju Kleinie

 

Zmobilizowany przez kolegę Krzysztofa Czarneckiego z Oddziału Poznańskiego pozwalam sobie zamieścić taki tekst…

Pierwsza była „wielka” chorągiew krakowska, która za godło miała białego orła w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, na czerwonym polu… Jako najważniejsza chorągiew armii była gonfanonem [jest to prostokątne weksylium (czyli znak rozpoznawczy) z kilkoma językami mocowane do drzewca].

Według Kroniki konfliktu król Władysław II Jagiełło 9 lipca 1410 roku po przekroczeniu granicy Prus (…) wspaniale i potężnie rozwinął swoje chorągwie i znaki i polecił im okazać się na pewnym polu (…) ze wszech stron otoczonym przez lasy i gaje Król wziął „wielką” chorągiew krakowską w swe ręce i modląc się, wezwał Boga na świadka, iż to nie on, lecz nieprzyjaciel dał powód do wojny. Po podniesieniu chorągwi Władysław II powiedział: W imię Twoje przeto [Boże] w obronie sprawiedliwości i narodu mego, chorągiew tę podnoszę… Uroczystość zakończyło odśpiewanie Bogurodzicy, pieśni polskiego rycerstwa.

Tuż przed rozpoczęciem bitwy „wielka” chorągiew krakowska znajdowała się na skrajnym prawym skrzydle sił Korony, na czele chorągwi z Małopolski i Rusi Halickiej. Dowódcą chorągwi był miecznik krakowski Zyndram z Maszkowic, zaś jej chorążym Marcisz z Wrocimowic. Jako przedchorągiewni tej najliczniejszej i najsilniejszej chorągwi szli najznakomitsi polscy rycerze. Wielu pochodziło spoza Ziemi Krakowskiej, jak: Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima, Florian z Korytnicy herbu Jelita, Domarat z Kobylan herbu Grzymała, Skarbek z Góry herbu Habdank, Paweł Złodziej z Biskupic herbu Niesoba, Jan Warszowski herbu Nałęcz, Stanisław z Charbinowic herbu Sulima czy Jaksa z Targowiska herbu Lis.

Opracował: Konrad A. Czernielewski na podstawie monografii: K.A. Czernielewski, A. Klein, N. Sekunda, Banderia apud Grunwald I. Chorągwie polskie pod Grunwaldem. Polish banners at Grunwald, Łódź 2000, ISBN 83-912334-0-5.

Konrad A. Czernielewski

Oddział Łódzki

Stowarzyszenia Miłośników

Dawnej Broni i Barwy

im. prof. dr. hab. Andrzeja Nadolskiego

Łódź, kwiecień 2021 r.

581 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing