PUBLIKACJE

ZARZĄD

Polskiej Sekcji Miecza Japońskiego

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z artykułem naukowym Naszego Sekcyjnego kolegi p. Lecha Budaja, który od wielu lat prowadzi badania oraz rekonstruuje dawne techniki wytopu rud, również w tradycji japońskiej (tatara).

Słowo wstępne:

Kiedy zacząłem trenować Iaido jako broni treningowej używaliśmy drewnianych bokenów, o japońskim iaito mogliśmy tylko pomarzyć. Wtedy postanowiłem sam wykonać swój miecz
treningowy, jednak dużo czasu upłynęło zanim to się udało. Wykułem wiele mieczy, najpierw ze stali jednorodnej potem skuwanych warstwowo, ale prawdziwy miecz powinien zostać
wykonany z tamahagane stali niedostępnej w Polsce. Udało mi się jednak wraz z kolegami dokonać udanego wytopu stali w tradycyjnym piecu tatara. http://swojastrona.pl/biskupin/2008/4-7.pdf. Przy okazji mogłem zapoznać się też z próbami odtworzenia procesu dymarskiego. Od 2014 r skupiłem się na odtworzeniu metody pozyskiwania żelaza w tzw. Kulturze Przeworskiej. Kultura Przeworska związana jest z plemionami wandalskimi zamieszkującymi teren obecnej Polski od ok I wieku p.n.e. Kultura ta pozostawiła po sobie setki tysięcy pozostałości po piecach hutniczych co niewątpliwie było związane z toczonymi przez ten lud wojnami. Odtworzenie procesu dymarskiego jest pierwszym etapem niezbędnym do odtworzenia technologii produkcji broni używanej przez tą fascynującą kulturę, która zbudowała podwaliny swojej potęgi na terenach obecnej Polski, aby potem zbudować silne państwo w północnej Afryce i skutecznie konkurować z Rzymem łącznie ze zdobyciem wiecznego miasta.

  • Lech Budaj

Artykuł o piecach hutniczych – Lech Budaj

Reconstruction of the Świętokrzyskie Metallurgical Process of the Przeworsk Culture

Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing