Krzysztof Czarnecki o: “Sub vexillo servire Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej Prof. Jana Ptaka”

Oświęcim 2022

 

 

 

Natrafiłem na Księgę Pamiątkową z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej prof. Jana Ptaka opatrzoną swoistą dla zainteresowań Jubilata, łacińską maksymą: Sub vexillo servire – co przekłada się zapewne -przy użyciu mojej nader elementarnej łaciny- na: Służąc pod chorągwią (banderią). Od tych chorągwi zaczęła się moja uważniejsza znajomość z twórczością Jubilata. Nie o niej będzie to pisanie, choć “Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej” była dla mnie nie lada wstrząsem natury poznawczej i estetycznej. Po raz pierwszy ujrzałem bowiem pracę o chorągwiach, w której próżno było szukać jakiejkolwiek ikonografii bądź najprostszego rysunku uzmysławiającego profanowi czym jest chorągiew i z jakich elementów może być złożona. Ta niesamowita powściągliwość i minimalizm kreacji miały zapewne być dla wyobraźni czytelnika jak ta bawełna strzelnicza na otwartej beczce wypełnionej prochem. Żeby nie było, zapoznałem się również z jego pracami poświęconymi krzyżakom i weksylologii. To zaowocowało tym, że za stosowne uważam poświęcenie strumienia zdań, Księdze Pamiątkowej będącej wyrazem hołdu dla dorobku naukowego Jana Ptaka i jego pracy dydaktycznej. Dodatkowym motywatorem dla owego pisania jest obowiązek – w moim przekonaniu istotny – zwrócenia uwagi na wkład członków Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy do zawartości przedmiotowej księgi pamiątkowej. Wkład w postaci artykułów z historii wojskowości. Aleksander Bołdyrew z artykułem: “Proporce Jagiellońskich wojsk zaciężnych w XVI wieku” i Piotr Strzyż z przyczynkiem: “Wypadki z użyciem broni palnej w XIV – XVI wieku kronikarskim okiem. Wybrane przykłady” pozostawili w przedmiotowej Księdze ciekawy ślad własnych dociekań na obranych przez siebie przed laty, ścieżkach badawczych. Jest też w niej pisanie Jana Szymczaka. Ta aktywność daje nadzieję, że cykl o Rycerzu – Jego autorstwa znajdzie wreszcie swój finał. https://www.bronibarwa.org.pl/z-krypty-bibliotecznej-jan-szymczak-rycerz-i-jego-konie/ Znikomek bronioznawstwa pisał już o tym przedsięwzięciu przed sporym czasem. Księgi pamiątkowe mają to do siebie, że przez swoją formułę gromadzą dane o aktywnościach naukowych i dydaktycznych ich bohatera. Narzucają kierunek poznania, który byłby z pewnością porzucony w innych okolicznościach. Chodzi mianowicie o “Wykaz prac doktorskich, magisterskich i licencjackich napisanych pod kierunkiem Prof. Jana Ptaka” (pisownia zachowana ze Spisu Treści). Nie czyniłem tego- przyznaję- bez przyczyny. Jednym z trzech doktorantów Jana Ptaka, którzy obronili dysertacje był Daniel Gosk autor rozprawy: “Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim” (2016), która doczekała się w 2022 roku luksusowego wydania drukiem. Z lekkim też zdumieniem skonstatowałem, że nie wszyscy z trójki autorów prac doktorskich napisanych pod kierunkiem Jana Ptaka zdążyli do czasu oddania Księgi Pamiątkowej do druku, -choćby z wpisem w TABULA GRATULATORIA. 710 stron. Prawie 40 autorów, których teksty złożyły się na całość tomu jubileuszowego, różnorodnością podejmowanych zagadnień podnoszą jego jakość w wymiarze merytorycznym i ludzkim.

Krzysztof Czarnecki

Oddział Poznański Stowarzyszenia

Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Poznań, luty 2023

172 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing