Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

KRAKÓW

Michał Dziewulski, Rekonstrukcja historyczna: wojska Czyngis-hana

Piotr Wilkosz, Broń palna z warsztatów Kuchenreuterów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Tomasz Bochnak, Uzbrojenie celtyckie z ziem polskich na tle europejskim

Witold Szczygieł, Zbiory Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych na tle dziejów Katedry Wawelskiej

Zbigniew Święch, Szalona ewakuacja – opowieść wiślana jak flisacy skarby uratowali

Zdzisław Żygulski jun., Broń jako dzieło sztuki

Zdzisław Żygulski jun., Husaria w oczach Rosjan i Polaków

Marcin Biborski, Miecze rzymskie, które podbiły świat


WARSZAWA

Roman Matuszewski, „Sto karabinów” – historia stu karabinów maszynowych przekazanych armii przez pracowników P.W.U.-F.K. w Warszawie

Michał Gradowski, Proca – broń zapomniana

Jarosław Pych, Płomienie i fartuchy orkiestr Wojska Polskiego po 1945 r.

Krzysztof Polak, Podobieństwa i różnice podejścia konserwatorskiego do obiektów europejskich i dalekowschodnich

Janusz Szymankiewicz, Historia szkół szermierczych w Japonii od XIV do XVIII stulecia

Roman Matuszewski, Muzea wojskowe Moskwy i Sankt Petersburga, refleksje z podróży

 

ŁÓDŹ

Waldemar Rosiak, Polski nóż wielofunkcyjny wz. 1969

Łukasz Politański, Projekt – schron 2009. Renowacja schronu położonego w pasie działań 30. DP jako przykład polskiej sztuki fortyfikacji


POZNAŃ

Jarosław Łuczak, Zrodzone w powstaniu

Jan Śliwiński, Wczesne zbroje włoskie

Andrzej Woźnicki, Bitwa pod Raszynem 1809 r.

Franciszek Idkowiak, Poznańska Legia Akademicka

Krzysztof Czarnecki, Broń i uzbrojenie ochronne na freskach w Kaplicy Zamku Lubelskiego

Marian Huflejt, Dextera Dei czyli o dawnych banderach Rzeczypospolitej

Jakub Kolańczyk, Barwa policji administracyjnej – Straż Ochrony Kolei

Witold Mikołajczyk, Grunwald 1410 w świetle poglądów S. Kuczyńskiego i A. Nadolskiego – krytyczna analiza

Andrzej Woźnicki, Piechota polska w latach 1789-1795, umundurowanie, uzbrojenie i oporządzenie

 

LUBLIN

Grzegorz Sztal, Krakusi lubelscy – barwa i broń

Andrzej Konstankiewicz, Flotylla Straży Granicznej – wyposażenie, mundury 1930-1939

Piotr Błaszczak, Weteran wojen kolonialnych w zbiorach Muzeum Lubelskiego – karabin systemu Snidera wz. 1867

Piotr Litwin, Luftminenwerfer czyli duże wiatrówki w służbie Najjaśniejszego Pana

Zdzisław Czyżewski, Pod Raszynem, Lwowem i Krakowem – Wojsko Polskie w kampanii 1809 r.

Bohdan Królikowski, O początkach Oddziału Lubelskiego SMDBiB

Jan Czop, Kształtowanie się munduru narodowego w Rzeczypospolitej w XVIII w.

Piotr Błaszczak, XIX-wieczne karabiny w arsenałach Wojska Polskiego odziedziczone po armiach zaborców

Jerzy Majka, 10. Brygada Kawalerii – odrębności organizacyjne i mundurowe oraz nowy sprzęt testowany w brygadzie

Bohdan Królikowski, Uwagi o polskim mundurze generalskim 1789-1939

Andrzej Konstankiewicz, Oddziały specjalne Obszaru Warownego Katowice – uzbrojenie i wyposażenie


GDAŃSK

Bogdan Pietruszka, Somosierra w malarstwie i grafice

Bogdan Pietruszka, Pamiątki żałoby narodowej i powstania styczniowego ze zbiorów B. Pietruszki

Remigiusz Pacer, 12. Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego – mundur, uzbrojenie i oporządzenie

Krzysztof Targowski, Cedynia

Remigiusz Pacer, O historii i architekturze twierdzy w Wisłoujściu

Krzysztof Targowski, Kircholm

Jerzy Kowalski, Bagnety polskie do karabinów Mausera

Jerzy Treuchel, Powstanie i obrona w Sejnach 1919 r.


WROCŁAW

Andrzej Dobrowolski, Pistolet Colt M1911 i jego wersje

Mariusz Cieśla, Zbroja czy zbroje legnickie. Próba wyjaśnienia

Dariusz Goleński, O broni palnej z dolnym kurkiem

Piotr Galik, „Blaszki z czapek”, czyli austro-węgierskie Kappenabzeichen i ich polskie echa

Jerzy Zarawski, Żołnierze Września związani z Oddziałem Dolnośląskim SMDBiB

Andrzej Dobrowolski, Dariusz Goleński, O strzelaniu z pistoletu

Mariusz Cieśla, Zbroje księcia Juliusza Brunszwickiego w dawnych kolekcjach śląskich

Kazimierz Sokołowski, Wyroby S. Kuhlmana na tle dziejów wiatrówek

Łukasz Koniarek, Lwowskie boje poprzez pamiątki opowiedziane

 

KATOWICE

Zbigniew Kościan, Virtuti Militari dla 23. batalionu saperów

Zbigniew Sedlak, Falerystyka – historia znakiem pisana

Leszek Kasiarz, Kawaleryjska szabla austriacka 1848-1918

 

3052 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing