Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

KRAKÓW

Eugeniusz Piotr Nowak, Powstanie 10. Pułku Dragonów

Leszek Zachuta, Jeszcze o polskiej szpadzie dyplomatycznej

Krzysztof Niemira, Bagnet do karabinu Kałasznikow

Tomasz Kusion, Zbieracze figurek wojskowych w Polsce i za granicą


WARSZAWA

Waldemar Grabowski, Elementy mundurowe Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa

Wojciech Grochowalski, Spotkania z wybitnym kolekcjonerem, Tadeuszem Kwiatkowskim

Jerzy Kulczycki, Junacka Szkoła Kadetów w Palestynie 1942-1945

Andrzej Szejnach, Problemy z przygotowaniem militariów do filmu Andrzeja Wajdy „Katyń”

 

ŁÓDŹ

Konrad A. Czernielewski, Z kart historii sportu wojskowego w garnizonie łódzkim w latach 1918-1939

Waldemar Rosiński, Wyposażenie Wojska Polskiego w miny przeciwpiechotne w 1939 r.

Krzysztof Zakrzewski, Huzarzy śmierci – z okresu wojny 1920 r.

Aleksander Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce w XVI w.


POZNAŃ

Tomisław Paciorek, Znane i nieznane odznaki polskich formacji wojskowych tworzonych w Rosji oraz we Francji w latach 1914-1919

Jerzy Zarawski, O nowo znalezionym egzemplarzu pistoletu VIS

Maciej Jeske, Znaki zapytania – czyli o zaginionych w II wojnie światowej

Wojciech Moś, Z dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego XX wieku

Przemysław Wojciechowski, Wybrane zagadnienia konserwatorskie z zakresu architektury obronnej

Marek Fijałkowski, Album dr. Karchowskiego

Marek Rezler, Anatomia królobójstwa. Obraz Jana Matejki „Zamordowanie Przemysława II w Rogoźnie”

Krzysztof Czarnecki, Lubieszów 17 IV 1577 r. – niewykorzystana szansa

Marek Fijałkowski, Straż graniczna w zbiorach Muzeum Okręgowego w Pile

 

LUBLIN

Andrzej Konstankiewicz, O przodkach, jaszczach i zaprzęgach w artylerii WP (1918-1939)

Piotr Błaszczak, Zamki broni strzeleckiej 2. połowy XIX w. – próba typologii

Grzegorz Sztal, Mundury w 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich na fotografiach ze zbiorów mjr. Jana Błasińskiego

Grzegorz Sztal, Wynalazek płk. Henry Shrapnell’a – historia pewnego pocisku

Piotr Błaszczak, Broń i barwa – wybrane publikacje  z lat 2006-2007

Andrzej Konstankiewicz, Mundury w II Rzeczpospolitej – Straż Więzienna (1924-1939)

Piotr Błaszczak, Od piki do bagnetu – broń drzewcowa piechoty w epoce nowożytnej


GDAŃSK

Wacław Podbereski, Car w niewoli polskiej

Bogdan Pietruszka, Szable sławnych Polaków w dyletanckiej i tandetnej glorii

Ziemowit Mazur, Adam Mazur, Wiesław Rusiniak, Samolot z kaszubskiego jeziora

Krzysztof Targowski, Raszyn 1809 r.

Antoni R. Chodyński, Johan Jacobi von Wallhausen, dowódca straży w Gdańsku w 1. ćw. XVII w.

Krzysztof Targowski, 14. Pułk Kirasjerów Księstwa Warszawskiego

 

WROCŁAW

Maciej Małachowicz, Twierdza Świdnica

Krzysztof Strzelczyk, O najnowszych odkryciach fortyfikacji II wojny światowej we Wrocławiu

Adam Stefaniak, O militariach i pojedynkach w „Trylogii”

Jerzy Zarawski, O nowo odnalezionym egzemplarzu pistoletu VIS

Tomasz Cichy, O próbowaniu prochu czarnego słów kilka

Kazimierz Sokołowski, Dwulufowy sztucer austriackiej piechoty granicznej wz. 1768

Mariusz Cieśla, Real Armeria – najciekawsze zabytki

Jerzy Zarawski, O amunicji do iglicówek Dreysego

Piotr Galik, Proporczyki beretowe – odwołanie do tradycji

Stanisław Ledóchowski, Klasyfikacja i nazewnictwo polskiej broni białej – kwestie sporne

Łukasz Koniarek, Uniformy piechoty Księstwa Warszawskiego

 

KATOWICE

Zbigniew Fuiński, Wojenne i powojenne losy kolekcji militariów

Zbigniew Sedlak, Orzełki polskiej marynarki wojennej

Henryk Ciosiński, Zrobić cieszynkę

Wojciech Lietz, Lekarze weterynarii. Kawalerowie Orderu Virtuti Militari

 

2835 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing