Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620
Drugi dzień bitwy pod Warszawą 29 lipca 1656. Szarża husarii kniazia Połubińskiego. Frag. miedziorytu Eryka Dahlberga. Zb. MWP w W-wie.

Drugi dzień bitwy pod Warszawą 29 lipca 1656. Szarża husarii kniazia Połubińskiego. Frag. miedziorytu Eryka Dahlberga. Zb. MWP w W-wie.

ZARZĄD ODDZIAŁU STOŁECZNEGO

uprzejmie zaprasza na spotkanie, na którym:

Pan ROMAN MATUSZEWSKI

wygłosi referat nt.:

Zapomniana Bitwa Warszawska
alias
Trzydniowa batalia pod Warszawą wojska litewskiego i koronnego z wojskiem szwedzkim i elektorskim w roku 1656

Uprzejmie informujemy, że spotkanie odbędzie się w czwartek 22 września 2016 o godz. 17:00 w gmachu Muzeum Wojska Polskiego Al.Jerozolimskie 3

Z a p o m n i a n a B i t w a W a r s z a w s k a
alias
Trzydniowa batalia pod Warszawą wojska litewskiego i koronnego z wojskiem szwedzkim i elektorskim w roku 1656.

W dziejach „potopu szwedzkiego” wśród wydarzeń wojennych dominującą rolę w tradycji historycznej i świadomości społecznej zajmuje bezspornie obrona Jasnej Góry. Inne militarne zdarzenia pozostają w cieniu żeby nie powiedzieć, że w zapomnieniu, jak np: oblężenie i zdobycie Torunia, czy przywołana w tytule „bitwa warszawska”. O bitwie tej wspomina się ledwo w formie opowiadanej relacji w sienkiewiczowskim „Potopie”, dziele które ukształtowało w społeczeństwie polskim obraz tamtej historycznej epoki. Bitwa warszawska nie znalazła znaczącego odbicia w źródłach wytworzonych przez Polaków świadków zdarzenia ale obszernie udokumentowana jest przez przeciwników – Szwedów i Brandenburczyków.
Bitwa warszawska we współczesnej historiografii fachowo opracowana jest przez znakomitych historyków wojskowości – Mirosława Nagielskiego, Stanisława Herbsta, Adama Kerstena czy Jana Wegnera, jednak nadal w mojej opinii nie jest odpowiednio do wagi tej batalii spopularyzowana.

1298 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing