Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Armata 75mm wz. 02/26 „Prawosławna” z jaszczem w M.W.P.

ZARZĄD ODDZIAŁU STOŁECZNEGO

uprzejmie zaprasza na spotkanie, na którym:

Pan Michał PACUT
kurator wystawy

„Służyli Niepodległej”
Wojsko Polskie 1918 – 1939. Nowe zabytki

zaprezentuje ekspozycję i omówi założenia koncepcji scenariusza

 
 
Uprzejmie informujemy, że spotkanie odbędzie się w czwartek 18 października 2018 r. o godz. 17:00 w gmachu Muzeum Wojska Polskiego Al. Jerozolimskie 3

„Służyli Niepodległej” Wojsko Polskie 1918-1939. Nowe zabytki

Zbiory Muzeum Wojska Polskiego obejmują najcenniejsze zabytki związane z historią naszej Ojczyzny i dziejami polskiej armii. Rolę i rangę muzeum określił Józef Piłsudski, gdy jako naczelny wódz wydał 22 kwietnia 1920 r. dekret o powołaniu go do życia jako: świątyni sławy oręża polskiego. Niestrudzenie, przez blisko 100 kolejnych lat pozyskiwano cenne pamiątki po żołnierzach i dowódcach Wojska Polskiego. Kolekcja naszego muzeum, szczególnie dotycząca armii II Rzeczpospolitej, powiększyła się w ostatnich latach w sposób imponujący, zarówno pod względem ilości, jak i jakości muzealiów.
W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 r. i jednocześnie odrodzenia Wojska Polskiego przygotowano wystawę, która umożliwi szerokiemu kręgowi zwiedzających prezentacje ok. 1200 obiektów, wśród których są zarówno sztandary, ordery i odznaki, mundury, broń, jak i sprzęt wojskowy.
Nie sposób wymienić wszystkich, jednak wśród najcenniejszych muzealiów znajdują się czapka-maciejówka Marszałka Józefa Piłsudskiego, płaszcz dowódcy Krakowskiej Brygady Kawalerii gen. Zygmunta Piaseckiego, kurtka mundurowa gen. dyw. Stefana Dąb-Biernackiego i Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari ze śladami krwi dowódcy 21. Dywizji Piechoty Górskiej gen. Józefa Kustronia, poległego 16 września 1939 r. na polu chwały, a także sztandary 26. i 65. Pułków Piechoty.
Wśród broni niewątpliwymi cimeliami są karabin samopowtarzalny „M” wz. 38 konstrukcji inż. Józefa Maroszka, armata polowa wz. 1902 kal. 76 mm z przodkiem oraz fragmenty bombowca PZL 37 „Łoś”.
Wystawa ta wychodzi naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu społeczeństwa historią Wojska Polskiego, zarówno z okresu walki o niepodległość i granice w latach 1918-1921, jak i armią, która broniła Ojczyzny przed agresją III Rzeszy i Związku Sowieckiego we wrześniu 1939 r.

1169 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing