Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Grupa żołnierzy oddziału KPN „PERKUN” w czasie Powstania Warszawskiego.

ZARZĄD ODDZIAŁU STOŁECZNEGO

uprzejmie zaprasza na spotkanie, na którym:

Panowie
Marek Kowalski i Ireneusz Pietraszek

wygłoszą referat nt.:

Zawsze Waleczni i Niepodlegli
Historia Wojskowej Organizacji Konspiracyjnej
Kadra Polski Niepodległej

 Uprzejmie informujemy, że spotkanie odbędzie się w czwartek 15 marca 2018 r. o godz. 17:00 w gmachu Muzeum Wojska Polskiego Al. Jerozolimskie 3

Zawsze Waleczni i Niepodlegli

Historia Wojskowej Organizacji Konspiracyjnej Kadra Polski Niepodległej, której protoplaści ze Związku Powstańców Śląskich już we wrześniu 1939 roku, jako jedni z pierwszych wyrazili wolę walki z niemieckim najeźdźcą i podjęli konkretne działania, pełna jest „białych plam” (vide Biuletyn oddziału stołecznego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy nr 4/2016).
Nieznane nam są jakiekolwiek opracowania zawodowych historyków obejmujące całokształt działań KPN, liczącej według szacunków dokonanych tuż po wojnie ok. 9300 ludzi (różne opracowania podają od 3800 do nawet 12000 – łącznie w czasie działań 1939-1945). Jest zaledwie kilka książek wspomnieniowych w nakładach od 200 do 3000 egz. Znajdowanie materiałów o działaniach KPN to benedyktyńska praca kwerend archiwalnych, rozmów z nielicznymi jeszcze żyjącymi i ich rodzinami, wyszukiwania fragmentów innych publikacji.
Taką właśnie pracę wykonał, pracując ponad 12 lat, Ireneusz Pietraszek, bliski krewny żołnierza oddziału „Perkun” dowodzonego przez Pawła Stępnia „Gryfa”, działającego bardzo aktywnie w regionie Świętokrzyskim. Powstała książka zatytułowana Komendant „Gryf” i jego żołnierze. Paweł Stępień pełnił przez kilka lat służbę wojskową w KOP i walczył we wrześniu 1939 roku, jako podoficer, a potem był aktywnym i bezkompromisowym dowódcą partyzanckim.

1075 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing