Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Wizerunek krzyżowca z XIII wiecznego „Psałterza Westminsterskiego”

Zarząd Oddziału Stołecznego
uprzejmie zaprasza
do udziału w spotkaniu, na którym

Pan dr Marek Florek

wygłosi referat n.t.

Płyty nagrobne z Ziemi Sandomierskiej z przedstawieniami mieczy. Domniemane nagrobki rycerzy krzyżowych i ich symbolika.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 12 GRUDNIA 2013 R. O GODZ. 17:00 W GMACHU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3

Płyty nagrobne z Ziemi Sandomierskiej z przedstawieniami mieczy. Domniemane nagrobki rycerzy krzyżowych i ich symbolika.

W historię okresu Średniowiecza wpisały się trwale Wyprawy Krzyżowe zainspirowane przez papieża Urbana II, który na synodzie w Clermont w 1095 r., wezwał chrześcijańską Europę do uwolnienia Grobu Pańskiego i Ziemi Świętej z rąk Saracenów. Idea obrony miejsc świętych oraz szerzenia chrześcijaństwa zrodziła ruch krucjat lewantyńskich, skierowanych na Wschód ,w których uczestniczyli głównie krzyżowcy z Europy Zachodniej oraz tzw. krucjat pruskich, skierowanych na ziemie nadbałtyckie z udziałem krajów środkowo-europejskich. W obu tych kierunkach udawali się polscy książęta i towarzyszące im osoby. Niezwykle cennym, materialnym i zabytkowym przyczynkiem do udziału polskiego rycerstwa w wyprawach krzyżowych są płyty nagrobne, pochodzące z okresu XII-XIII w., z wizerunkiem miecza i przedmiotów jednoznacznie niezidentyfikowanych. Są to najstarsze nagrobki z przedstawieniami broni na ziemiach polskich. Znajdują się w Radomiu, Sandomierzu ,Wąchocku i Śląskim Strzelinie. Gros z nich pochodzi jednak z Ziemi Sandomierskiej, z którą związany jest, najbardziej znany uczestnik wypraw krzyżowych – książę Henryk Sandomierski. Zachowane płyty są ważnym obiektem naukowych badań dotyczących symboliki i treści ideowych broni z okresu Średniowiecza.

1367 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing