Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w niedzielę, dnia 23 marca 2014 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Początek zebrania o godzinie 9:30 (drugi termin o godzinie 10:00).

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór Prezydium zebrania

3. Część naukowa:

kol. Piotr Błaszczak

„Weteran” wojen kolonialnych w zbiorach Muzeum Lubelskiego.

Karabin Enfield-Snider wz. 1865

Przerwa

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego

5. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Krakowie

6. Sprawozdanie z działalności Oddziału Stołecznego

7. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Łodzi

8. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Poznaniu

9. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Lublinie

10. Sprawozdanie z działalności Oddziału Pomorskiego w Gdańsku

11. Sprawozdanie z działalności Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu

12. Sprawozdanie z działalności Oddziału Górnośląskiego w Katowicach

13. Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Miecza Japońskiego

14. Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Głównego

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

16. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

17. Dyskusja nad sprawozdaniami

18. Przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2014

19. Wolne wnioski

1275 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing