Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w niedzielę, dnia 7 kwietnia 2019 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. Początek zebrania o godzinie 9:30 (drugi termin o godzinie 10:00).

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór prezydium i zatwierdzenie porządku zebrania
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z 2018 roku
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
 6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Wybór komisji: wyborczej, skrutacyjnej.
 10. Zgłoszenie kandydatur na Prezesa SMDBiB
 11. Głosowanie
 12. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu Głównego SMDBiB, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 13. Głosowanie
 14. Część naukowa:

 

dr Mariusz Cieśla

„Zbroje renesansowe w dawnych kolekcjach śląskich”

 

Przerwa

15. Ogłoszenie wyników wyborów do władz statutowych Stowarzyszenia

16. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Krakowie

17. Sprawozdanie z działalności Oddziału Stołecznego

18. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Łodzi

19. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Poznaniu

20. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Lublinie

21. Sprawozdanie z działalności Oddziału Pomorskiego w Gdańsku

22. Sprawozdanie z działalności Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu

23. Sprawozdanie z działalności Oddziału Górnośląskiego w Katowicach

24. Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Miecza Japońskiego

25. Dyskusja nad sprawozdaniami

Przerwa na ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia

26. Ogłoszenie składu władz statutowych Stowarzyszenia

27. Przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2019

28. Wolne wnioski

29. Zamkniecie zebrania

 

689 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing