Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w sobotę, dnia 7 listopada 2020 r. odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Początek zebrania o godzinie 10:00.

UWAGA: zebranie odbędzie się w trybie zdalnym ON-LINE (szczegóły poniżej)

By wziąć udział w spotkaniu należy posiadać komputer lub smartfon z możliwością zainstalowania programu Microsoft Teams, Cisco Webex lub Zoom. Szczegóły techniczne co do programu zostaną podane przed terminem walnego zebrania za pośrednictwem maila wysłanego do członków, którzy zgłoszą gotowość udziału w spotkaniu.

Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w zebraniu on-line należy przesyłać na adres mailowy: kontakt@bronibarwa.org.pl,

w tytule maila proszę podać: Walne Zebranie Zgłoszenie

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z 2019 roku
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
 5. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
 6. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Krakowie
 7. Sprawozdanie z działalności Oddziału Stołecznego
 8. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Łodzi
 9. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Poznaniu
 10. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Lublinie
 11. Sprawozdanie z działalności Oddziału Pomorskiego w Gdańsku
 12. Sprawozdanie z działalności Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu
 13. Sprawozdanie z działalności Oddziału Górnośląskiego w Katowicach
 14. Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Miecza Japońskiego
 15. Dyskusja nad sprawozdaniami
 16. Przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2020
 17. Wolne wnioski
 18. Zamkniecie zebrania

 

UWAGA: w celu przyśpieszenia procedur uprasza się przedstawicieli oddziałów do skrótowego przedstawienia sprawozdań i ograniczenia ich do najważniejszych informacji jak: liczba spotkań, liczba uczestników, inne osiągnięcia.

 

 

883 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing