Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w niedzielę, dnia 24 marca 2024 r.  odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Początek zebrania o godzinie 10:00 (drugi termin o godzinie 10:30).

Zebranie wyjątkowo odbędzie się w innej lokalizacji: HOTEL POLONIA, ul. Basztowa 25

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór prezydium i zatwierdzenie porządku zebrania
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z 2023 roku
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
 5. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Krakowie
 6. Sprawozdanie z działalności Oddziału Stołecznego
 7. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Łodzi
 8. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Poznaniu
 9. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Lublinie
 10. Sprawozdanie z działalności Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu
 11. Sprawozdanie z działalności Oddziału Górnośląskiego w Katowicach
 12. Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Miecza Japońskiego
 13. Sprawozdanie skarbnika Zarządu Głównego
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
 15. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami
 17. Przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2024
 18. Wolne wnioski
 19. Przejście do Muzeum XX. Czartoryskich
 20. CZĘŚĆ NAUKOWA

Michał Dziewulski
Oprowadzanie po wystawie „Broń i Barwa” w Arsenale XX. Czartoryskich

Przerwa

dr Mateusz Chramiec
Oprowadzanie po wystawie w Klasztorku Muzeum XX. Czartoryskich

143 Total Views 2 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing