Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Andrzej Gibasiewicz:

„Służba Uzbrojenia I Elektroniki W Wojsku Polskim”

Zielonka 2019

 

 

Sygnalizuję państwu, pojawienie się niezwykłej książki traktującej o jednej z logistycznych służb Wojska Polskiego, autorstwa dr. Andrzeja Gibasiewicza, członka Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy pt. Służba Uzbrojenia i Elektroniki w Wojsku Polskim (1918-1993). Książka została wydana w czerwcu br. przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) w Zielonce. Prezentację tradycji i osiągnięć służby uzbrojenia dr. Andrzej Gibasiewicz przedstawił już wcześniej, na spotkaniu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy w dn. 25 października 2018 r.

Do zadań służby uzbrojenia należało i należy w szczególności: zaopatrywanie Sił Zbrojnych RP w materiały uzbrojenia będące w gestii służby a głównie w broń, amunicja, sprzęt szkolny i pomocniczy, nadzór nad eksploatacją tego mienia, jego remontem, udział w rozwoju czy kierowanie działalnością podległych jednostek.

Pozycja ta kontynuuje myśl wydanego przez Edipresse w ub. roku w ramach serii Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939, tomu. 142 Służba Uzbrojenia, Warszawa 2018.

Książka w formie monografii przedstawia powstanie i rozwój służby uzbrojenia w okresie międzywojennym, podaje obowiązujące wtedy zadania i przepisy, użytkowany sprzęt uzbrojenia, szkolnictwo i przygotowanie służby do wojny. Kolejno w okresie II wojny światowej pokazano zmiany wynikające z działań wojennych WP na zachodzie i wschodzie a po zakończeniu wojny rozwój służby w dwóch okresach 1945-1968 oraz 1969-1993. Pokazano zmiany organizacyjne na poszczególnych szczeblach, zadania, przepisy, użytkowany sprzęt i szkolnictwo służby. Ostatni rozdział to przedstawienie przekroju zadań, będących w kompetencji służby, w zakresie zabezpieczenia materiałowo-technicznego wojsk w warunkach polowych.

Służby logistyczne WP nie były do tej pory szerzej przedstawiane w dostępnych publikacjach Książka ta jest pierwszą tak znaczącą pozycją w prezentacji służb zabezpieczających funkcjonowanie poszczególnych rodzajów wojsk, stanowi również kolejny wkład w 100-lecie powołania służby uzbrojenia w Wojsku Polskim. Powyższa monografia rozprowadzana jest przez WITU w Zielonce poprzez Ośrodek Informacji Naukowej.

Mariusz Cieśla

Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia

Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Wrocław, czerwiec 2019 r

Galeria:

????????????????????????????????????

1515 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing