Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Wojciech B. Moś

Wojska górskie II Rzeczpospolitej

1918-1939

 

Kraków 2020

 

W wydawnictwie Avalon ukazała się właśnie nowa książki Wojciecha B. Mosia, członka Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, poświęcona wojskom górskim w latach 1918-1939.

Wszystkie armie na świecie tworzą różne rodzaje wojsk. Są wśród nich jednostki wojsk lądowych, powietrznych i morskich. W skład poszczególnych rodzajów wojsk wchodzą oddziały, które są przeznaczone do wykonywania rozmaitych, ale tylko dla nich charakterystycznych zadań – i obronnych, i zaczepnych. Oddziały te, aby mogły wykonywać stawiane im zadania, przechodzą właściwe dla nich szkolenie, posiadają również odpowiednie uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie. W wojskach lądowych większości państw, które na swoim terytorium mają góry, utworzone zostały wojska przeznaczone do wykonywania specjalistycznych, trudnych zadań w terenie górskim. We wszystkich armiach jednostki te wyróżniają się charakterystycznym dla nich wyszkoleniem, wyekwipowaniem, umundurowaniem i symboliką. Formacje górskie szczycą się własnymi, odrębnymi tradycjami, których genezy należy szukać zarówno w ich historii, jak i w teraźniejszości, na które składają się: udział w licznych kampaniach wojennych oraz dawna i współczesna, twarda i często niebezpieczna służba w czasie pokoju. Formacje górskie, ich mundur i symbolika cieszyły się znacznym zainteresowaniem społeczeństw w krajach, w których istniały. W różnego rodzaju literaturze fachowej i popularnej, a także poprzez emisję druków ulotnych, pocztówek i znaczków pocztowych oraz organizację różnych imprez z ich udziałem propagowano nie tylko istnienie jednostek górskich i historię poszczególnych oddziałów, ale sławiono ludzi w nich służących oraz agitowano ochotników. Historia polskich wojsk górskich okresu 1918-1939 to pasjonujący rozdział w dziejach Wojska Polskiego i piękna karta tradycji narodowego oręża.

Publikację ilustruje ponad 900 fotografii!

Książka Wojciecha Mosia, Wojska górskie II Rzeczypospolitej 1918-1939 jest pierwszą pełną monografią formacji podhalańskich.

Spis treści
Wstęp
Rozdział I
Wojska górskie. Ogólne problemy organizacyjne i militarne
Rola gór w działaniach wojennych. Geneza i specyfika górskich formacji wojskowych. Wojska
górskie w armiach obcych
Formowanie na Podhalu jednostek paramilitarnych i ich wpływ na kształtowanie się postaw
patriotycznych wśród górali. Drużyny Podhalańskie
Formowanie pierwszych polskich górskich formacji wojskowych
Rodowody pozostałych pułków podhalańskich
Polskie górskie związki taktyczne
Kompania Wysokogórska
Działania formacji podhalańskich na południowych i południowo-zachodnich granicach Polski.
Starcia z Czechami i Ukraińcami 1918–1920
3. Pułk Strzelców Podhalańskich na Górnym Śląsku 1921–1922
Rozdział II
Symbolika Polskich Wojsk Górskich
Swastyka. Historia i znaczenie symbolu
Swastyka na polskim mundurze – emblematy podhalańskie
Sztandary pułków podhalańskich
Odznaki pamiątkowe formacji podhalańskich
Rozdział III
Umundurowanie polskich formacji górskich
Kapelusz podhalański
Peleryna podhalańska
Podhalańska czapka rogatywka. Inne nakrycia głowy
Symbolika i mundur Strzelców Huculskich
Rozdział IV
Życie codzienne w jednostkach górskich – szkolenie wojskowe
oraz kultura i oświata
Zwyczaje i obyczaje. Tradycje
Wyszkolenie letnie. Oddziałowa szkoła podoficerska
Wyszkolenie zimowe. Narciarstwo
Artyleria. Konie w artylerii
Wręczenie broni i przysięga
Orkiestry
Święta pułkowe i państwowe
Rodzina Wojskowa
Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne
Walka z analfabetyzmem. Czytelnictwo
Kasyno
Inne
Rozdział V
Uzbrojenie pułków podhalańskich
Uzbrojenie strzeleckie – broń ręczna i karabiny maszynowe
Ciężka broń piechoty
Uzbrojenie artyleryjskie
Rozdział VI
Udział dywizji górskich w kampanii wrześniowej 1939
Góry i wojska górskie w strategii i polskich planach obronnych 1939
21. Dywizja Piechoty Górskiej w kampanii wrześniowej 1939
1. Pułk Strzelców Podhalańskich w kampanii wrześniowej 1939
22. Dywizja Piechoty Górskiej w kampanii wrześniowej 1939
Aneks
Obsada personalna formacji górskich na dzień 1 września 1939
21. Dywizja Piechoty Górskiej
22. Dywizja Piechoty Górskiej
4. Samodzielny Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych
1. Pułk Strzelców Podhalańskich
Bibliografia
Indeks nazwisk

 

Książkę można nabyć bezpośrednio na stronie wydawnictwa: https://wydawnictwoavalon.pl/produkt/wojska-gorskie-ii-rzeczypospolitej-1918-1939/

 

702 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing