Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

 

Zarząd Oddziału Poznańskiego  zaprasza na spotkanie, w trakcie którego

pan Tomasz Poniewierka wygłosi referat:”Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich. Stan badań w 104. rocznicę ustanowienia odznaki”

 

Zebranie odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 17 00 w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym

 

 

 

 

 

Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich. Stan badań w 104. rocznicę ustanowienia odznaki

 

W falerystyce związanej z Wielkopolską poczesne miejsce zajmuje Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich. Do dziś to – chyba najpopularniejsze – odznaczenie wielkopolskie nie doczekało się solidnego opracowania. A zaznaczyć należy, że odznaka ta kryje wiele tajemnic.

Po ponad wieku od jej powstania wciąż nie wiadomo, ile osób zostało nią wyróżnionych, nie jest znana lista odznaczonych. Nie zostały też poddane analizie ani zestawieniu dane zachowane w archiwach i zbiorach prywatnych, przez co brak dziś informacji dotyczących trybu nadawania odznaki, a nawet ram czasowych jej nadawania (dla przykładu wg St. Gibasiewicza odznaka była nadawana od lata 1920 roku przez kilka lub kilkanaście lat).

Nikt nie podjął też próby sklasyfikowania znanych odznak według sztanc, co z kolei może pozwolić na wyodrębnienie osobnych zakładów produkcyjnych, a w niektórych przypadkach również na datację innych egzemplarzy znajdujących się w zbiorach prywatnych i kolekcjach muzealnych. Nie poddano również analizie patentów i legitymacji, które zawierają w sobie wiele istotnych danych (jak nazwy jednostek używane w epoce, daty użytkowania danego rodzaju pieczęci etc.). W dotychczasowych opracowaniach próżno też szukać informacji o nabywaniu odznaki, czy wzorze wypełniania wniosków.

Te właśnie elementy historii związanej z odznaką zostaną omówione podczas wykładu prezentującego wstępne wyniki prowadzonych w tym zakresie badań.

 

Tomasz Poniewierka

 

138 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing