Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

oraz

Oddział Łódzki

Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

zapraszają za spotkanie

w czwartek 30 stycznia 2014 roku o godz. 18.00

do gmachu Muzeum przy ulicy Gdańskiej 13

na odczyt

Pani dr Aleksandry Kozłowskiej:

Opowieść o gen. bryg. Andrzeju Galicy (1873-1945)

Aleksandra A. Kozłowska jest autorką książki pt. Góral generałem – Andrzej Galica. Biografia żołnierza, polityka i lite-rata, która ukazała się drukiem jesienią 2013. Generał brygady Andrzej Galica (1873-1945) to postać niezwykła w armii II Rzeczypospolitej. Prezentowana biografia wypełnia lukę w historiografii, przedstawiając najważniejsze, często zupełnie nieznane aspekty życia i działalności tego górala. Obejmuje jego życie oraz losy rodziny. Przyszły generał urodził się w Białym Dunajcu. Uczył się w Poroninie i Nowym Targu, a na-stępnie w Krakowie, gdzie zdał maturę. Studia rozpoczął w 1899 r. w Szkole Politechnicznej we Lwowie, kontynuował je w Wiedniu, gdzie w 1903 r. zdobył dyplom inżyniera. Przed 1914 r. rozpoczął działalność niepodległościową. Był komen-dantem Związku Strzeleckiego  w Skawinie. Podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Po wojnie wstąpił do Wojska Polskiego w stopniu pułkownika i rozpoczął orga-nizowanie pułków strzelców podhalańskich. Brał udział w woj-nie polsko-bolszewickiej jako dowódca dywizji. W 1920 r. otrzymał nominację na generała brygady. Do 1926 r. dowodził 21 Dywizją Piechoty Górskiej w Bielsku-Białej, a do 1930 r. był dowódcą Okręgu Korpusu nr X Przemyśl. Następnie został posłem, a w 1935 r. – senatorem. Był również literatem, jego sztuki wystawiono w teatrach Krakowa i Przemyśla. Już za życia stał się legendą. W czasie okupacji hitlerowskiej przebywał w Majdanie koło Piotrkowa Trybunalskiego i w War-szawie. Zmarł wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Generał jest najbardziej znany jako twórca jednostek pod-halańskich oraz ich umundurowania.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana sylwetka A. Ga-licy oraz zdjęcia z obchodów 140. rocznicy urodzin generała, zorganizowanych na Podhalu 27 XI 2013 roku.

1545 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing