Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620
las lucmierski

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

oraz

Oddział Łódzki

 Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

zapraszają na spotkanie w czwartek 27 lutego 2013 roku

o godz. 17.00 – do sali odczytowej Muzeum,

ul. Gdańska 13

na odczyt

dr Olgierda Ławrynowicza

Odkrywanie warstw niepamięci.

Poszukiwania miejsc pochówku ofiar publicznej egzekucji w Zgierzu (20.III.1942)

Dr Olgierd Ławrynowicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego omówi najnowsze badania archeologiczne w Lesie Lućmierskim pod Zgierzem, których celem było odnalezienie i przebadanie miejsc pochówku ofiar największej publicznej egzekucji w Kraju Warty – egzekucji stu Polaków w dniu 20 marca 1942 r. w Zgierzu. Zbrodnia ta była niemieckim odwetem za zastrzelenie dwóch gestapowców przez sierżanta Józefa Mierzyńskiego, żołnierza Armii Krajowej.

Podjęte badania, chociaż dotyczyły miejsc pochówku ofiar II wojny światowej, skoncentrowane były na odkrywaniu historii powojennej. Źródłem tajemnicy lokalizacji mogiły stu Polaków rozstrzelanych w Zgierzu stała się przynależność rozstrzelanych do niepodległościowego podziemia związanego z Armią Krajową. Pamięć o Polskim Państwie Podziemnym nie mogła być dobrze widziana przez stalinowską władzę Polski Ludowej. W okresie późniejszym nastąpił proces nawarstwiania się informacji o różnym poziomie wiarygodności, które dziś są coraz trudniejsze do zweryfikowania ze względu na upływ czasu, a w konsekwencji coraz mniej liczne i mniej precyzyjne relacje ustne.

W referacie ukazana zostanie specyfika badań z zakresu archeologii czasów najnowszych, wykorzystującej źródła archiwalne (zeznania, wspomnienia, fotografie, rysunki) oraz relacje ustne (członków rodzin ofiar, osób znających obszar badań archeologicznych). Walorem badań jest wyprzedzenie dalszej biochemicznej destrukcji źródeł archeologicznych, dzięki czemu możliwe staje się odkrycie identyfikatorów i datowników wykonanych z surowców organicznych (np. dokumenty, elementy garderoby i przyborów toaletowych) oraz możliwość weryfikacji tożsamości szczątków ofiar poprzez badania genetyczne.

1487 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing