Łódż

Zapraszamy w dniu 16 listopada 2022 roku o godz. 17.30 do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13 na odczyt dr. Olgierda Ławrynowicza (Instytut Archeologii UŁ) Paradoksy upamiętniania miejsc pochówku ofiar zbrodni wojennych. Przykłady z Polski

 

Czytaj dalej

W dniu 19 października (środa) zapraszamy do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (ul. Gdańska 13) na odczyt kolegów Olgierda Ławrynowicza i Piotra Strzyża pt.: Uzbrojenie wojenne w Królestwach Czech, Polski i Węgier w XV w. Wzajemne zapożyczenia i inspiracje.

 

 

Czytaj dalej

 

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

zaprasza w dniu 22 czerwca 2022 roku (środa) – godz. 17.30

do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13

na odczyt

prof. dr. hab. UŁ Piotr Strzyża

(przy współudziale dr. Petra Žákovskego z Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Brnie)  pt.: 

Obosieczne kordy z terenu Czech i Polski

Czytaj dalej

 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DAWNEJ BRONI I BARWY ODDZIAŁ ŁÓDZKI im. PROF. DR. HAB. ANDRZEJA NADOLSKIEGO

zaprasza w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 17.00 do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 na odczyt st. kustosza Służba meteorologiczna i hydrograficzna armii II Rzeczypospolitej”

Czytaj dalej

SMDBiB ODDZIAŁ ŁÓDZKI im. PROF. DR. HAB. ANDRZEJA NADOLSKIEGO zaprasza w dniu 27 kwietnia 2022 roku o godz. 17.00 do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 na odczyt kol. Daniela Henczela: “Sylwetka pioniera niemieckiego w 1914 roku na przykładzie żołnierza z 49. Rezerwowej Kompanii Pionierów”

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Oddział Łódzki im. prof. dr. hab. Andrzeja Nadolskiego

zaprasza w dniu 30 marca 2022 roku – godz. 17.00

do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – ul. Gdańska 13

na prelekcję Pana Wojciecha Grochowalskiego:

„Obóz Kościuszko” w Niagara on the Lake w latach 1917-1919.

Czytaj dalej

Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing