Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

SZAFARZ?„Broń zwierciadłem epoki”

Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje

Nie jestem szafarzem pamięci o profesorze Andrzeju Nadolskim, ponieważ żyje jeszcze wiele osób, które są  bardziej predestynowane do tej roli niż ja. Mam i ja jednak swoją małą legitymację by pisać o Profesorze. Będąc jeszcze studentem przejawiającym nadnormalne zainteresowanie bronią i barwą, postanowiłem skorzystać z wiedzy i doświadczenia dwóch  sław ówczesnego polskiego bronioznawstwa. I tak zatelefonowałem do Andrzeja Nadolskiego z prośbą o ukierunkowanie moich poszukiwań w stronę nauk i literatury pomocnych w głębszym poznaniu tej jak mnie się wówczas wydawało, materii tajemnej. Wykręcając tarczą telefonu zdobyty numer do Profesora, nie miałem wielkiej nadziei na sukces, ponieważ nieco wcześniej inny (jak się później dowiedziałem znamienity członek Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy) nie udzielając mnie żadnych konkretnych wskazówek  odesłał mnie w niebyt z dobrym błogosławieństwem: „Niech Cię Bóg prowadzi”. Do tej pory nie wiem i nie zapytałem profesora o to, jakiego Boga miał wtedy na myśli. Czy Aresa…? Sądzę, że nie pamiętałby rozmowy z młodym studentem, na dodatek z zupełnie innego kierunku studiów. Z Andrzejem Nadolskim było inaczej. Życzliwie mnie wysłuchał i udzielił (kilkakrotnie) wyczerpujących informacji oraz wskazówek. Odtąd zaczęły się moje sporadyczne kontakty z Profesorem. Ludzie, a młodzi w szczególności nieco inaczej postrzegają upływanie czasu. Dziś uważam, że moim zaniechaniem było ówczesne myślenie o nieprzemijalności ludzi. Czas zweryfikował boleśnie takie rozumowanie.

W dniach 21 i 22 listopada 2013 roku Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Oddział Łódzki Polskiej Akademii Nauk zorganizowały  w Łodzi: XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze, którego tematem naczelnym było „Broń zwierciadłem epoki” – Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje.

Kolokwium zgromadziło zacne grono bronioznawców, archeologów i uczniów Profesora. Wśród nich byli: Marian Głosek, Witold Świętosławski, Leszek Kajzer (ostatnio mało udzielający się w tej materii), Sven Ekdahl, Piotr Strzyż, Olgierd Ławrynowicz, Piotr N. Kotowicz, Arkadiusz Michalak, Jan Szymczak, Tadeusz Grabarczyk, Wojciech Iwańczak, Aleksander Bołdyrew, Paweł Kucypera, Antoni Chodyński, Lech Marek, Grzegorz Żabiński, Romuald Odoj, Klaus Militzer, Tadeusz Poklewski-Koziełł.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowali między innymi:

Marian Głosek z referatem: „Udział Profesora Andrzeja Nadolskiego w badaniach cmentarzy polskich oficerów na Wschodzie” i

Krzysztof Czarnecki z referatem: „Średniowieczna broń i barwa w ikonosferze Andrzeja Nadolskiego”.

Kolokwium upłynęło w atmosferze nie tylko przepełnionej przekazem wiedzy płynącej z mównicy oraz rozmów kuluarowych ale i ciepłem gościnności gospodarzy.

24 grudnia 2013 roku minie 20 rocznica śmierci Andrzeja Nadolskiego znakomitego mediewisty, bronioznawcy, archeologa i członka Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy.

Krzysztof Czarnecki

Oddział Poznański

1951 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing