Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

BrygadyerJózef Piłsudski w pamięci Polaków

HISTORIA  WOJSKO  TRADYCJA

Konferencja naukowa 2-3 grudnia 2017 r.,

w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, Aleje Niepodległości 141

W 2017 roku przypada 150 rocznica urodzin Józefa Klemensa Piłsudskiego. Z tej okazji Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie organizują konferencję naukową:

Józef Piłsudski w pamięci Polaków

HISTORIA  WOJSKO  TRADYCJA

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2017 r., w Warszawie, w Klubie Garnizonu Warszawa, Al. Niepodległości 141

 

Dzień I

Otwarcie obrad, przemówienia godz. 10.00-10.30

I część obrad – 10.30-11.50

1. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (UKSW, IJP), Idea walki zbrojnej o niepodległość i granice w działalności J. Piłsudskiego w latach 1892-1920.

2. dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz (UJK, SMDBiB), Józef Piłsudski – szef honorowy i patron jednostek Wojska Polskiego.

3. Michał Dziewulski (Muz. Narodowe w Krakowie, SMDBiB), Buława Józefa Piłsudskiego – na tropie tradycji i genezy oznaki godności marszałkowskiej.

4. Mieczysław Siciński (Muz. WP w Warszawie, SMDBiB), Jak Marszałek Józef Piłsudski szabli zapomniał…

Przerwa – 11.50–12.20

II część obrad – 12.20-13.40

1. dr Adam Buława, (Muz. WP w Warszawie), Śladami Józefa Piłsudskiego po współczesnej Litwie.

2. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, (UKSW, IJP), Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie – czy historia niebyła?

3. Marcin Majewski, Prawdziwy ośrodek życia legionowego Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim.

4. dr Czesław Witkowski, Udział Józefa Piłsudskiego w życiu wojskowym warszawskiego garnizonu w pierwszych latach II Rzeczpospolitej.

Poczęstunek – 14.00-15.00

Obrady popołudniowe

I część obrad – 15.00-16.20

1. dr Agnieszka Jędrzejewska, (Muz. Niepodległości w Łodzi, SMDBiB), Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w czasach II Rzeczpospolitej.

2. dr Marek Rezler, (SMDBiB), Legenda i prawda o relacjach między Józefem Piłsudskim  i Wielkopolską w latach 1918-1935.

3. dr Mariusz Kolmasiak, (IJP), Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze a stan obecny zbiorów.

4. dr Przemysław Wywiał, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kultywowanie pamięci Józefa Piłsudskiego we współczesnych organizacjach proobronnych.

Przerwa – 16.20-16.40

II część obrad – 16.40-18.00

1. dr Tadeusz Krawczak (AAN, IJP), Od „Starej Wiary” do Związku Piłsudczyków.

2. dr Katarzyna Piotrkiewicz – Gorajek, Płk dr med. Stanisław Rotstad – legenda zdjęcia  z pierwszego dnia niepodległości.

3. Rafał Róg, (Muz. Narodowe w Krakowie, SMDBiB), Garść szczegółów spod trumny Marszałka.

4. Barbara Stetter-Stefańska, Sarkofag Marszałka.

Dzień II

Obrady przedpołudniowe

I część obrad – 10.00-11.20

1. Piotr Wilkosz, (Muz. Narodowe w Krakowie, SMDBiB), Józef Piłsudski oczami artystów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

2. dr Łukasz Koniarek, (Ossolineum Wrocław, SMDBiB), Wizerunki Józefa Piłsudskiego na medalach i odznakach z lat I wojny światowej.

3. dr Łukasz M. Sadowski, (ASP Łódź, SMDBiB), Pomnik Legionisty w Łodzi. Współczesna recepcja międzywojennej rzeźby polskiej.

4. Lidia Komorowska, (CBW w Warszawie), Wizerunek Józefa Piłsudskiego w zbiorach specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Przerwa 11.20- 11.40

1. Jolanta Sokołowska, (Biblioteka Narodowa w Warszawie, IJP), Działalność wojskowych organizacji kobiecych – Związku Legionistek Polskich i Ligii Kobiet.

2. Ewelina Stankiewicz, Kobiety z POW – w kręgu Komendanta.

3. Grzegorz Kuba, (CBW w Warszawie), Dzielnica im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie i jej powojenne losy.

4. Wojciech Krajewski (Muz. WP w Warszawie), Losy pamiątek po Marszałku. Informacja o wystawie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie obrad ok. godz. 13.30

 

Komitet Organizacyjny

Współprzewodniczący

Dr Adam Buława – Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Danuta Cisek – Wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz – prezes Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Członkowie Komitetu

Sebastian Warlikowski – Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Aleksander Guterch- wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Michał Dziewulski – sekretarz ZG Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Magdalena Kurek – Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Andrzej Novak-Zempliński – prezes oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Miłośników  Dawnej Broni i Barwy

dr Anna Popielarczyk – Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,

Mieczysław Siciński – sekretarz oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie

2999 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing