Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Zarząd Oddziału Górnośląskiego SMDBiB zawiadamia wszystkich członków,
że w piątek, 29 kwietnia 2022 r.
w budynku Muzeum Historii Katowic przy ulicy Szafranka 9 w Katowicach,
odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału.
Początek zebrania o godzinie 16:45
(drugi termin o godzinie 17:15).

W trakcie spotkania Tadeusz Bilnik wygłosi wykład na temat
„SZASZKA KOZACKA OFICERSKA WZ. 1881 R. BROŃ ŚW. ANNY.”

 

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór prezydium i zatwierdzenie porządku zebrania

3. Sprawozdanie z działalności Zarząd Oddziału

4. Dyskusja nad sprawozdaniem

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

6. Wybór komisji: wyborczej, skrutacyjnej

7. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu Oddziału

8. Głosowanie

9. Część naukowa

10. Przerwa

11. Ogłoszenie wyników wyborów do władz statutowych Oddziału Górnośląskiego

12. Przerwa na ukonstytuowanie się władz Oddziału Górnośląskiego

13. Ogłoszenie składu władz statutowych Oddziału Górnośląskiego

14. Przedstawienie planu pracy na rok 2022

15. Wolne wnioski

16. Zamkniecie zebrania

254 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing