Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

il.1 – strona tytułowa

Jarosław Łuczak

WIELKOPOLSKIE ZNAKI ZWYCIĘSTWA W STULECIE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO  1918 – 2018

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu

wystawa: 02-12-2018  – 24-03-2019

 

 

II wojna światowa przyniosła nie tylko ogromne straty w kombatanckich szeregach, ale także w spuściźnie poprzednich pokoleń. Uczestnicy tych wydarzeń odeszli, a nieliczne  zachowane pamiątki minionych wydarzeń mają dzisiaj nie tylko ogromną wartość historyczną, ale także wielkie znaczenie moralne. Świadczą o potrzebie przekazywania wiedzy o dokonaniach powstańców

il.2 – patent do odznaki Naczelnej Komendy Straży Ludowej

wielkopolskich, których skuteczne działanie przyczyniło się do włączenia Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego, następnym pokoleniom.

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, obecnie Oddział Muzeum Narodowego w Poznania, jest jedyną instytucją Wojsk Wielkopolskich istniejącą do dnia dzisiejszego. W 2019 r. będzie obchodziło setną rocznicę  utworzenia. Odtworzyło zniszczone podczas II wojny światowej zbiory i przez cały czas swej działalności czyniło starania, by gromadzić, opracowywać i udostępniać społeczeństwu nowe kolekcję, a zwłaszcza tę jej część, która dotyczy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Wystawa „Wielkopolskie Znaki zwycięstwa”, zorganizowana w stulecie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, jest prezentacją różnego rodzaju znaków nadawanych za udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, znajdujących się w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Uzupełnieniem wystawy są obiekty z kolekcji prywatnych.

W części pierwszej wystawy zgromadzono zespół odznak pamiątkowych i odnośnych dokumentów: patentów, dyplomów i legitymacji, nadawanych przez byłe władze powstańcze: Radę Ludową Miasta Poznania, Naczelną Komendę Straży Ludowej i władze organizacji kombatanckich działających w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim Związku Towarzystw Uczestników

Powstania Wielkopolskiego z 1918/1919 r., Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku b. Uczestników Powstań Narodowych

il.3 odznaka Naczelnej Komendy Straży Ludowej

R.P.,  Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 i Związku Powstańców Wielkopolskich.

W części drugiej pokazany jest okres powojenny, w którym działalność samodzielnych organizacji kombatanckich została znacznie ograniczona przez przymusowe połączenie ich w jeden ogólnokrajowy Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Przypomniana jest pierwsza próba wprowadzenia Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego, która pomimo tego, że zakończyła się niepowodzeniem, pozostawiła swoje ślady. Pokazany jest też efekt kolejnych starań, podjętych w 1956 r., które doprowadziły do wprowadzenia tak oczekiwanego przez weteranów powstania odznaczenia i przyczyniły się do tego, że pamięć o wydarzeniach z lat 1918-1919 nie uległa zapomnieniu.

Pokaz odznak i odznaczeń uzupełniony został prezentacją chorągwi związkowych,  mundurów organizacyjnych, dokumentów, fotografii i różnego rodzaju przedmiotów pamiątkowych.

Jarosław Łuczak

Oddział Poznański Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Poznań, 28.11.2018 r.

 

WYSTAWA

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 9, 61-772 Poznań

Galeria:

il.4 – odznaka powstańca broni Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków ZZ RP

il.5 – odznaka Grupy Leszno

1842 Total Views 2 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing