Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

KRAKÓW

Krzysztof Niemira, Bagnety z kolekcji własnej i ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Andrzej Kostrzewski, Pułkownik Amor Tarnowski

Zdzisław Żygulski jun., Uzbrojenie perskie przed Islamem

Michał Dziewulski, Noże egzotyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

 

WARSZAWA

Wiesław Winkler, Japońska broń drzewcowa

Stanisław Ledóchowski, Wnętrza arsenału warszawskiego 1815-1831, na tle genezy muzealnictwa wojskowego w Polsce

Aleksander Czerwiński, Sztandar Związku Sybiraków II RP, upamiętniający historię 5. Dywizji Strzelców na Syberii 1917-1920

Zygmunt Jagodziński, Broń pojedynkowa w aspekcie moralnym i społecznym

Mieczysław Siciński, Szable honorowe i podarunkowe w wojsku Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego

Stanisław Ledóchowski, Zagadkowe symbole w dekoracji późnorenesansowych zbroi płytowych

Wiesław Winkler, Noże zbójnickie

ŁÓDŹ

Konrad A. Czernielewski, Odzyskanie niepodległości przez Polskę. Początki garnizonu łódzkiego

Wojciech Grochowalski, Władysław Belina-Prażmowski i jego pierwszy patrol

Konrad A. Czernielewski, Ignacy Blumer i inni. Polacy w służbie kaperskiej Francji

Grzegorz Sosnowski, Generał Stanisław Klicki a Łowicz

Konrad A. Czernielewski, Umundurowanie polowe i oporządzenie armii europejskich i USA po II wojnie światowej

Marek Dutkiewicz, Reflekse z podróży po zamkach Podola

Konrad A. Czernielewski, Broń strzelecka Wojska Polskiego w XX wieku

Krzysztof Guzek, Sztandar Wojska Polskiego wz. 1990/93 a chorągiew miasta Łowicza wz. 1995. W poszukiwaniu znaków tożsamości lokalnego społeczeństwa (Rzecz o prawidłowym usytuowaniu wizerunków polskiego orła na płatach sztandarów i chorągwi)


POZNAŃ

Andrzej Woźnicki, Gwardia cesarska Napoleona III

Jerzy Nowak, Muzeum Wojny Ojczyźnianej w Moskwie

Przemysław Wojciechowski, Granatnik wz. 36

Andrzej Janicki, Historia wojsk powietrzno-desantowych na tle 12. Kompanii Kadetów Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Marek Fijałkowski, Z dziejów drahimskiego zamku

Jerzy Ogrodniczuk, Dzieje Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Anna Szukalska-Kuś, Polskie Wojska Lotnicze w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego

Maciej Jeske, Pistolety ČZ okresu międzywojennego i ich eksport do Polski

Zbigniew Juszkiewicz, O stali damasceńskiej

 

LUBLIN

Andrzej Konstankiewicz, Pistolety i rewolwery w Wojsku Polskim 1918-1939. Zarys tematu

Bohdan Królikowski, Umundurowanie, uzbrojenie i organizacja kawalerii polskiej w przededniu II wojny światowej

Tomasz Suchecki, Umundurowanie Wojska Polskiego w okresie międzywojennym – aspekty użytkowe i techniczne


CZĘSTOCHOWA

Edward Strzyżewski, Regulaminowa krótka broń palna francuska XIX w.

Włodzimierz Szyma, Hełmy stalowe używane w 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej

 

GDAŃSK

Bogdan Pietruszka, Tematy polskie w twórczości Stefano della Belli

Maria Sachajko, Maurycy Bieniowski – konfederat i zesłaniec

Lech Kobyliński, Hełm garnczkowy zwany wielkim w XII i XIII w. Podstawowy typ konstrukcji i spotykane ich odmiany

Bogdan Pietruszka, Szabla oficerów piechoty rosyjskiej od XIX wieku do rewolucji 1917 r.

Jerzy Kowalski, Arbaleta – XVI-wieczna kusza na kule

Adam Mazur, Wiesław Rusiniak, Borne-Sulinowo, wczoraj i dziś

 

WROCŁAW

Jerzy Zarawski, O znakach na broni palnej

Tomasz Cichy, Dawna broń w internecie – muzea

 

KATOWICE

Henryk Ciosiński, Półhak – pistolet myśliwski

Zbigniew Fuiński, Uzbrojenie turniejowe

Janusz Lukaszczyk, Oprawa japońskiego miecza

Czesław Zabiegło, Technika wykonania zbroi japońskiej

Tadeusz Bilnik, Szaszka kaukaska


BYDGOSZCZ

Maciej Grabowski, Konserwacja metali

Maciej Grabowski, Jacek Romaniuk, Bitwa pod Kijami w dn. 23.07.1759 r., na podstawie badań eksploracyjnych

Roman Keft, Odznaki i oznaki polskich jednostek w UNIFIL

Janusz Grzejda, Historia orła legionowego

Arkadiusz Kaliński, Sebastian Witkowski, Pancerniacy generała Maczka

Piotr Ochociński, Bagnet obcy w Wojsku Polskim 1918-1939

Maciej Grabowski, Niemiecki bagnet trzonkowy

Arkadiusz Kaliński, Lotnictwo Wielkopolskie i Armii gen. Hallera

Jacek Gralak, Odznaki i oznaki Wojska Polskiego III RP

 

 

2801 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing