Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620
Portret Leona barona Konopki herbu Nowina, oficera Jazdy Poznańskiej 1831 Roku. Zb. MWP

Portret Leona barona Konopki herbu Nowina,
oficera Jazdy Poznańskiej 1831 Roku. Zb. MWP

ZARZĄD ODDZIAŁU STOŁECZNEGO

uprzejmie zaprasza na spotkanie, na którym:

Pan Wojciech KRAJEWSKI

zaprezentuje wystawę w Muzeum WP

„CHRZEST POLSKI”

Po zakończonym zwiedzeniu wystawy

Pani Marianna KOBUSZEWSKA-BIESKE i Pan Mieczysław SICIŃSKI opowiedzą o tajemnicy portretu Leona Konopki, oficera Jazdy Poznańskiej z 1831 roku
ujawnionej w trakcie konserwacji obrazu

Uprzejmie informujemy, że spotkanie odbędzie się w czwartek 19 maja 2016 r.o godz. 17:00 w gmachu Muzeum Wojska Polskiego Al. Jerozolimskie 3

Portret Leona Karola Marcina barona Konopki h. Nowina, oficera Jazdy Poznańskiej z 1831 roku

Za najciekawszy projekt konserwatorski ukończony w 2015 roku w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa MWP, uznano konserwację i restaurację obrazu nieznanego autora, przedstawiającego portret Leona barona Konopki, oficera Pułku Jazdy Poznańskiej, uczestnika Powstania Listopadowego 1830 i wojny Polsko – rosyjskiej 1831 roku. Zakupiony do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w grudniu 2005 roku portret, przechowywany był wśród pamiątek rodzinnych w szlacheckiej rodzinie Konopków. Wersję tę potwierdza umieszczony na odwrocie obrazu, wykonany czarną farbą napis: Leon Baron Konopka / ur. 1801 oficer pułku Jazdy Poznańskiej w r. 1831. / 1880.
Portret nierozpoznanego autora przedstawiał młodego mężczyznę w polskim mundurze ułańskim. Jednak umieszczony na odwrocie napis pozostawał pozornie w sprzeczności z mundurem, w którym sportretowany był oficer przedstawiony na wizerunku.
Wstępne oględziny obrazu, dokonane z użyciem przyrządów optycznych, pozwoliły ustalić iż portret był już restaurowany. Rozległe przemalowania skrywały inną kompozycję formalną i kolorystyczną. Rezultaty dalszych prac badawczych potwierdziły wstępne ustalenia oraz ujawniły kolejne tajemnice obiektu.

1426 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing