Poczet sztandarowy 4 Pułku Strzelców Podhalańskich

Życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Roku 2023 wszystkim Członkom i Sympatykom składa Zarząd Oddziału Stołecznego SMDBiB

oraz uprzejmie zaprasza na spotkanie, na którym

Pan Wojciech Moś

wygłosi odczyt:

21 Dywizja Piechoty Górskiej (4 PSP; 202 rez. PP; 21 PAL) w obronie Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego 1939

 
Uprzejmie informujemy, że spotkanie odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w gmachu Muzeum Wojska Polskiego Al. Jerozolimskie 3
 

Na wypadek wojny terenu Zaolzia miał bronić I batalion 4 PSP (d-ca mjr Franciszek Perl), i niektóre pododdziały Obrony Narodowej z 202 rez. Pułku Piechoty. Ponadto majorowi Perlowi podlegać miały bateria artylerii 21 PAL, a z 4 PSP: kompania zwiadu, pluton ppanc, pluton artylerii piechoty, drużyna pionierów oraz dwa plutony wzmocnienia Straży Granicznej. Ogólnie wszystkie sprawy związane z obroną granicy państwa między miejscowością Mosty a Boguminem podlegały dowódcy 4 PSP podpułkownikowi dypl. Bronisławowi Warzybokowi. W lecie przystąpiono do budowy na Zaolziu fortyfikacji ziemnych i stałych, rozmieszczano i przygotowywano stanowiska dla broni maszynowej i artylerii. Na terenie Zaolzia na stacji kolejowej Mosty, rano 26 sierpnia 1939 r. miał miejsce jeden z największych incydentów granicznych zwany incydentem jabłonkowskim, podczas którego dywersanci niemieccy mieli zająć mający znaczenie strategiczne tunel pod Przełęczą Jabłonkowską. W dniach od 24 do 26 sierpnia 1939 trwała mobilizacja oddziałów 21 DPG, które osiągnęły pełne stany wojenne.

W prelekcji będzie przestawiony: ogólny zarys stosunków polsko- czeskich dotyczących Zaolzia (1938), incydent jabłonkowski 25/26 sierpnia 1939: obrona tunelu jabłonkowskiego. Przygotowania do obrony Zaolzia: pozycje 4 PSP i III dywizjon 21 PAL, następnie walki pododdziałów 4 PSP, Obrony Narodowej i 21 PAL na Zaolziu i w rejonie Skoczowa (1- 2 IX 1939). Sytuacja na główniej linii obronnej 21 DPG pod Bielskiem, planowane uderzenie na Pszczynę w nocy 2/3 września. Odwrót oddziałów 21 DPG  w nocy z 2/3 września spod Bielska na linię Soły w rejonie Kęt.

170 Total Views 2 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing