Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w niedzielę, dnia 10 kwietnia 2022 r. odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w niedzielę, dnia 10 kwietnia 2022 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1, odbędzie się Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Stowarzyszenia. Początek zebrania o godzinie 9:30 (drugi termin o godzinie 10:00)

 

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór prezydium i zatwierdzenie porządku zebrania

3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z 2021 roku

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

7. Przyjęcie absolutorium działalności ZG

8. Głosowanie i wybór członków do poszczególnych organów Stowarzyszenia

9. Część naukowa:

Mieczysław Siciński

Elementy uzbrojenia husarskiego na nagrobkach możnowładców i bogatej
szlachty mazowieckiej w 2. poł. XVI i 1. poł. XVII wieku

10. Ogłoszenie wyników wyborów władz Stowarzyszenia

Przerwa

11. Ogłoszenie składu organów Stowarzyszenia na lata 20222025

12. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Krakowie

13. Sprawozdanie z działalności Oddziału Stołecznego

14. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Łodzi

15. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Poznaniu

16. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Lublinie

17. Sprawozdanie z działalności Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu

18. Sprawozdanie z działalności Oddziału Górnośląskiego w Katowicach

19. Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Miecza Japońskiego

20. Kwestia rozwiązania Oddziału Pomorskiego w Gdańsku

21. Dyskusja nad sprawozdaniami

22. Przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2022

23. Wolne wnioski

24. Zamkniecie zebrania

 

 

264 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing