Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

LESZEK ZACHUTA

Broń z warsztatu Ignacego Höfelmajera

Kraków 2022

We wrześniu 2022 roku minie druga rocznica śmierci Leszka Zachuty, wieloletniego prezesa Oddziału Krakowskiego, Prezesa Sądu Koleżeńskiego, a nade wszystko cenionego znawcy polskiej szabli XX wieku i autora kilku istotnych z tej dziedziny publikacji poświęconych m.in. producentom krakowskim i warszawskim.

Przed swoją śmiercią przekazał on na ręce Michała Dziewulskiego maszynopis książki, nad którą pracował przez ostatnie kilka lat, poświęconej Ignacemu Höfelmajerowi (1825-1889), krakowskiemu rusznikarzowi, który największą sławę zyskał jednak dzięki swoim wyrobom szabelniczym, bogatym w program patriotyczny i religijny, charakterystyczny dla okresu powstania styczniowego.

Zespół redaktorski w osobach dr Grażyny Lichończak-Nurek, znawczyni dziejów krakowskiego Bractwa Kurkowego i jego pamiątek, oraz Michała Dziewulskiego, kustosza zbioru militariów Muzeum Narodowego w Krakowie, przez dwa lata pracował nad redakcją tekstu, który z racji okoliczności nie został tak naprawdę dokończony. Materiał jednak, przede wszystkim ze względu na zawarte w nim i nie wykorzystane wcześniej przez poprzednich biografów Höfelmajera materiały archiwalne oraz co najważniejsze, ze względu na zdobyte przez Autora nieznane egzemplarze broni ze zbiorów prywatnych i nigdy nie publikowane obiekty muzealne, zasługiwał w pełni na druk. Dzięki temu powstała wyjątkowa publikacja naukowa będące równocześnie albumem prezentującym wszystkie znane do tej pory „Höfelmajery”, które zostały przez autora zaliczone do jego oryginalnych wyrobów. Jak zawsze przy tego typu publikacjach należy mieć nadzieję, że przyczyni się ona do kolejnych odkryć zabytków pochodzących z tego krakowskiego warsztatu.

Książka ta jest równocześnie pierwszym tomem monograficznym w serii „Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego”. Ta znana miłośnikom militariów seria naukowa nadal będzie się ukazywać w dotychczasowej formie jako czasopismo, ale należy mieć nadzieję, że ukazujący się równocześnie cykl monograficzny z czasem przyczyni się z czasem do tchnięcia w tytuł nowego życia i jeśli Autorzy dopiszą, do częstszego ukazywania się kolejnych tomów na rynku wydawniczym.

Książka dostępna jest w sprzedaży internetowej na stronie księgarni Muzeum Narodowego w Krakowie

  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: 978-83-7581-377-7
  • Rok wydania: 2022
  • Oprawa: twarda
  • Format: 200 x 288
  • Liczba stron: 224

 

 

 

705 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing