Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

 

Zarząd Oddziału Poznańskiego  zaprasza na spotkanie, w trakcie którego pan  Jarosław Łuczak przedstawi wykład: „1000 Lat Chwały Oręża Polskiego” –  Wystawa Inauguracyjna Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej” 

 

Zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 17 00 w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu.

 

 

1000 LAT CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO

Wystawa Inauguracyjna Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej

 

Pierwsza siedziba Muzeum Wojska, powołanego do życia dekretem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego z dnia 22 kwietnia 1920 roku, mieściła się w Warszawie przy ul. Podwale 15. W latach 1930-1932 zbiory przeniesione zostały do nowo wybudowanego gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie zajmując część jego pomieszczeń. W 22 salach ekspozycyjnych prezentowano ekspozycje obrazujące dzieje oręża polskiego. Działalność muzeum przerwał wybuch drugiej wojny światowej.

Po zakończeniu działań wojennych odtworzono muzeum pod nazwą Muzeum Wojska Polskiego i zmieniono sposób ujęcia dziejów wojskowości z problemowego na chronologiczny. Ekspozycję wielokrotnie zmieniano dostosowując do aktualnych zmian społeczno-politycznych. Tak np. ekspozycję obrazującą dziesięć wieków oręża polskiego zrealizowano w związku z przygotowaniami do rocznicy 1000-lecia Państwa Polskiego w 1966 r.

Po zmianach ustrojowych dokonano w latach 1989-1995 przebudowy ekspozycji XX wieku rozwijając zagadnienia walk o odzyskanie niepodległości, w tym wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i rozbudowując tę część, która była poświęcona Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie. Ponadto organizowano wiele ekspozycji czasowych.

W latach dziewięćdziesiątych utworzono oddziały: Muzeum Katyńskie na terenie Cytadeli Warszawskiej i (1993) i Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (1997). W kolejnych latach utworzono Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie (2017) i Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu (2019).

Działalność wystawową w dotychczasowej siedzibie muzeum przy Alejach Jerozolimskich 3 zakończono w styczniu 2023 roku. Pożegnanie z publicznością nastąpiło w dniach 28-29 stycznia 2023 r, a już 13 sierpnia 2023 r. otwarto Wystawę inauguracyjną „1000 LAT CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO” w nowym budynku na Cytadeli Warszawskiej.

Scenariusz wystawy opracował zespół w składzie: Jarosław Godlewski, Łukasz Jędrzejczak, Mikołaj Kubacki i Michał Pacut. Projekt scenograficzny jest dziełem Marka Chowańca, a w składzie zespołu projektowego byli: Sławomir Szondelmajer, Anna Adamek i Jędrzej Skajster. Budowę dekoracji przeprowadziła „By Domino Dominika Kłosek, Bartłomiej Kłosek”. Projekt graficzny jest dziełem Sławomira Szondelmajera i Jędrzeja Skajstera.

Wystawa zajmuje powierzchnię 2700 m² i podzielona jest na 16 stref chronologiczno-tematycznych. Prezentuje ponad 3 tysiące wybranych muzealiów. Zwiedzanie ma być swoistą podróżą w czasie, gdyż „[…] aranżacja przestrzeni i układ eksponatów prowadzą przez kolejne stulecia, ukazując najważniejsze momenty w dziejach polskiej wojskowości.  Każdą epokę otwierają brama lub przejście, w symboliczny sposób wyznaczające poszczególne cezury czasowe.”.

Fragmentu opisu charakteryzujący nową ekspozycję:

„Portal prowadzi dalej – do świątyni gotyckiej. Między jej kolumnami znajduje się majestatyczna figura jeźdźca na koniu. To pogromca Krzyżaków spod Grunwaldu, król Władysław II Jagiełło. Obok niego stoi najsłynniejszy polski rycerz Zawisza Czarny, który sięga po dwa nagie miecze. W gablotach po lewej można obejrzeć trofeum królewskie z 1410 r. i jednocześnie jeden z najcenniejszych zabytków w zbiorach polskich – relikwiarz gotycki należący niegdyś do jednego z dostojników państwa zakonnego, a także uzbrojenie z XV w., np. halabardy, gizarmy i partyzany.”.

Jarosław Łuczak

Tekst opracowany na podstawie informatora wydanego na otwarcie wystawy, którego autorami są: Alicja Berman, Łukasz Jędrzejczak, Mikołaj Kubacki, Roman Matuszewski i Michał Pacut.

Fot.: Jarosław Łuczak

 

GALERIA

131 Total Views 2 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing