Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w niedzielę, dnia 23 marca 2014 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Początek zebrania o godzinie 9:30 (drugi termin o godzinie 10:00).

Czytaj dalej

Pomnik ułana z dziewczyną wystawiony na terenie Starego Miasta w Grudziądzu.

Zarząd Oddziału Stołecznego
uprzejmie zaprasza
do udziału w spotkaniu, na którym

Pan Piotr KOWALUK

wygłosi referat n.t.

CENTRUM WYSZKOLENIA KAWALERII
„CZY ZOSTAŁY TYLKO ŚLADY PODKÓW”

Po referacie wyświetlony zostanie film prezentujący historię Zjazdów Kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj dalej

Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing