Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w niedzielę, dnia 23 marca 2014 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Początek zebrania o godzinie 9:30 (drugi termin o godzinie 10:00).

Czytaj dalej

Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing