ld_img154 bisMuzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

 oraz  Oddział Łódzki  Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

 zapraszają na spotkanie .  W programie zebrania:

 Informacja o przebiegu zjazdu sprawozdawczego SMDBiB w Krakowie w dniu 23 marca 2014 r.

Odczyt dr Piotra Strzyża pt.:

Hakownica z zamku w Inowłodzu – przyczynek do poznania renesansowej broni palnej w Polsce.

Czytaj dalej

Urukami Sakae (1882 – 1971) (strzelanie w postawie stojącej).

Urukami Sakae (1882 – 1971)
(strzelanie w postawie stojącej).

Zarząd Oddziału Stołecznego uprzejmie zaprasza do udziału w spotkaniu,

na którym

Pan Janusz SZYMANKIEWICZ

wygłosi referat p.t.

JAPOŃSKA SZTUKA ŁUCZNICZA „KYUJUTSU”

Czytaj dalej

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Główny SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków, że w niedzielę, dnia 23 marca 2014 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Początek zebrania o godzinie 9:30 (drugi termin o godzinie 10:00).

Czytaj dalej

Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing