Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

Zarząd Oddziału Krakowskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie

zapraszają na wykład

Michała Chlipały

Armia rosyjska doby Powstania Styczniowego – organizacja, umundurowanie, uzbrojenie

 

Wykład odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 18.00 w Pałacu Muzeum Czartoryskich, Pijarska 15.

 

Pomimo tego, że upłynęło już 161 lat od wybuchu najdłuższego z polskich powstań wciąż brakuje monografii opisującej armię przeciw której wystąpili polscy powstańcy. Fragmentaryczne informacje znajdujące się w relacjach weteranów powstania czy nieliczne przetłumaczone rosyjskie źródła nie pozwalają odpowiedzieć – kim tak naprawdę był przeciwnik i jaką dysponował siłą bojową? Tym samym wszelkie dyskusje o szansach powstańczej walki są z góry obarczone błędem.

Armia Imperium Rosyjskiego po klęsce w wojnie krymskiej przechodziła w drugiej połowie lat 50-tych i latach 60-tych XIX wieku gwałtowne reformy, mające na celu wyjście z cienia „epoki mikołajewskiej” i zrównanie carskiego wojska z armiami innych europejskich mocarstw. Właśnie tym reformom, ze szczególnym naciskiem przemian w umundurowaniu i uzbrojenia armii rosyjskiej będzie poświęcony niniejszy wykład.

Michał Chlipała – prawnik, historyk. Pracownik Katedry Historii Medycyny UJ CM. Prezes Fundacji Pamięci Policji Państwowej II RP. Autor książek: „Wojskowość królestwa Armenii cylicyjskiej w czasach wypraw krzyżowych”, „Kompanie Rezerwy Policji Państwowej” (z Jackiem Walaszczykiem i Krzysztofem Musielakiem) oraz „Zarys dziejów najstarszej w Polsce katedry chirurgii” (z Ryszardem W. Gryglewskim, Januszem Legutką i Arturem Hartwichem) oraz szeregu artykułów naukowych poświęconych dziejom broni i barwy, a także historii medycyny. Od ponad dekady zajmuje się odtwarzaniem wojsk rosyjskich z czasów Powstania Styczniowego.

200 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing