Lublin

Lubelski Oddział zaprasza

Pan Zbigniew Barcz

„Rusznikarz książąt, królów i cesarzy:

Johann Jacob Kuchenreuter (1709 – 1783) –

początek rusznikarskiej dynastii”.

– prezentacja eksponatu –

30 października 2023 r. o godz. 17:30

Biblioteka Główna UMCS – czytelnia Oddz. Inf. Nauk.

(I piętro w tzw. nowym skrzydle)

ul. I. Radziszewskiego 11

Lubelski Oddział zaprasza:

Andrzej Konstankiewicz

„Artyleria w polskich pociągach pancernych

w latach 1919-1939. Zarys problemu”

25 września 2023 r. o godz. 17:30

Biblioteka Główna UMCS – czytelnia Oddz. Inf. Nauk.

(I piętro w tzw. nowym skrzydle)

ul. Idziego Radziszewskiego 11

Pan Jerzy Wojciechowski

„Podpułkownik służby uzbrojenia Stanisław Siczek.

Projekt karabinu piechoty ARES”

W dniu 29 maja 2023 r. o godz. 17:30

Biblioteka Główna UMCS, czytelnia Oddziału Informacji Naukowej

(I piętro w tzw. nowym skrzydle)

ul. I. Radziszewskiego 11

Lubelski Oddział Stowarzyszenia

zaprasza na spotkane

Pan Dariusz Obuch-Woszczatyński

„Mój Kochany Dziadek Pułkownik Władysław Obuch-Woszczatyński,

Słynny Kawalerzysta Odrodzonej Rzeczypospolitej”.

Referat poprzedzi „In Memoriam” Kolegi Zdzisława S. Czyżewskiego

 W dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 17:30

Biblioteka Główna UMCS – czytelnia Oddz. Informacji Naukowej

(I piętro – tzw. nowe skrzydło)

ul. Idziego Radziszewskiego 11

Lubelski Oddział Stowarzyszenia

oraz

Muzeum Narodowe w Lublinie

zapraszają do wspólnego zwiedzenia wystawy:

„Ostatni lokator Pałacu Lubomirskich –

generał Mieczysław Smorawiński”

W dniu 28 marca 2023 roku o godz. 15:45

w gmachu Muzeum Narodowego w Lublinie.

zbiórka na dziedzińcu Zamku Lubelskiego

Prosimy o punktualne przybycie !!!

Oddział Lubelski

zaprasza na spotkanie:

Pan Mirosław Walczyński

„1. Pułk Wojsk Kolejowych/Saperów Kolejowych

w latach 1923-1925 na fotografiach kaprala Romualda Garbacza”.

W dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 17:30

Biblioteka Główna UMCS, Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej

(I piętro w „nowym skrzydle”)

ul. X Idziego Radziszewskiego 11

Pan  Wojciech Chagowski

„Tabor, czajki, samopały – wojskowość kozacka

w dawnej Rzeczpospolitej”.

 W dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 17:30
Biblioteka Główna UMCS
czytelnia Oddziału Informacji Naukowej
(I piętro w tzw. nowym skrzydle)
ul. I. Radziszewskiego 11
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing