Lublin

Zarząd Oddziału Lubelskiego zaprasza na spotkanie

mgr Piotr Błaszczak

„Portret w zbroi XVI – XVIII w.-

pomiędzy konwencją malarską a ikonografią”

 

Spotkanie odbędzie się w sali Muzeum Lubelskiego na Zamku, w dniu 27 stycznia 2014 r., godz. 17:30

Zarząd Oddziału Lubelskiego zaprasza na prezentację książki

Pana Jana Czopa

Barwa wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku”

oraz na prelekcje –

„Stopnie i dystynkcje oficerskie wieku XVIII”  i „Od kontusza i żupana do munduru ułańskiego”

Czytaj dalej

Zarząd Oddziału Lubelskiego zaprasza na sesję:

Rok 1863. Powstańcza barwa i broń

z okazji 150. Rocznicy Powstania Styczniowego (początek 10.30, zakończenie ok. 14.30)

Jan Czop (O. Lub.) – Juliusz Kossak i instrukcja Rządu Narodowego „Umundurowanie wojska”,

prof. dr hab. Jan Ptak (KUL) – Barwa i broń powstańców w świetle relacji pamiętnikarskich,

Robert Borkowski, Andrzej Koma (Grupa Rekonstrukcyjna Powstania 1863 r.), Grzegorz Sztal (O. Lub.) – Prezentacja eksponatów, replik broni i oporządzenia z epoki Powstania Styczniowego,

dr Jerzy Majka (O. Lub.) – Zagadki powstańczego sztandaru,

Jerzy Wojciechowski (O. Lub.) – Odznaki lubelskich weteranów Powstania Styczniowego po odzyskaniu niepodległości

Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing