Katowice

Oddział Górnośląski w Katowicach zaprasza na spotkanie
w trakcie którego Jakub Pokojski

z Katowickiego Klubu Polskiej Sztuki Walki „Signum Polonicum”
wygłosi wykład na temat:

Husaria, pancerni – uzbrojenie chorągwi narodowego autoramentu

 

 

 

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy
Oddział Górnośląski w Katowicach
zaprasza na spotkanie w dniu 28 października 2019 r.
o godzinie 17.00
w VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach,
przy ul. 3. Maja 42
w trakcie którego kolega Rafał Kucharski
wygłosi pogadankę na temat:

Jet Pilot’s Survival Knife
z wytwórni Camillus.
Początek i koniec metamorfozy.

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy
Oddział Górnośląski w Katowicach

zaprasza na spotkanie w dniu 30 września 2019 r. o godzinie 17.00
w VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, przy ul. 3. Maja 42

w trakcie którego kolega Mirosław Madeja wygłosi pogadankę na temat:

UZUPEŁNIENIE JEDNOSTEK WOJSKA POLSKIEGO STANEM OSOBOWYM
W 1939 ROKU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Oddział Górnośląski w Katowicach

Zaprasza na spotkanie w dniu 29 czerwca  2019 r.

w godzinach od 10.00 do 14.00
na strzelnicę kulową „Dębina”
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach
(Wjazd do lasu, drogą gruntową częściowo utwardzoną z drogi DK 81 naprzeciw wlotu
ul. Wolności. Do strzelnicy wiedzie leśna droga o długości 0,8 km.)

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Oddział Górnośląski w Katowicach

zaprasza na spotkanie w dniu 29 kwietnia 2019 r.
o godzinie 17.00

do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

przy ul. 3. Maja 42

Kolega Wojciech Moś wygłosi pogadankę na temat:

STRZELCY PODHALAŃSCY

W BITWIE NAD DUNAJCEM

(7-8.09.1939)

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Oddziału Górnośląskiego SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków,
że w poniedziałek, 25 marca 2019 r.
w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach
przy ul. 3. Maja 42,
odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału.
Początek zebrania o godzinie 17:00 (drugi termin o godzinie 17:30).

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór prezydium i zatwierdzenie porządku zebrania
 3. Sprawozdanie z działalności Zarząd Oddziału
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 6. Wybór komisji: wyborczej, skrutacyjnej
 7. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu Oddziału
 8. Głosowanie
 9. Część naukowa:

Kolega Rafał Kucharski wygłosi pogadankę na temat
„NON GRATUM ANUS RODENTUM”

 1. Przerwa
 2. Ogłoszenie wyników wyborów do władz statutowych Oddziału Górnośląskiego
 3. Przerwa na ukonstytuowanie się władz Oddziału Górnośląskiego
 4. Ogłoszenie składu władz statutowych Oddziału Górnośląskiego
 5. Przedstawienie planu pracy na rok 2019
 6. Wolne wnioski
 7. Zamkniecie zebrania

PREZES

/-/ Wojciech MOŚ

SEKRETARZ

/-/ Zbigniew KOŚCIAN

 

 

Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing