„Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego”, to najstarsze i najważniejsze wydawnictwo Stowarzyszenia ukazujące się do dnia dzisiejszego. Przygotowywane we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie liczy obecnie 13 tomów.

Redaktorami serii byli prof. Zbigniew Bocheński oraz pełniący tę funkcję nadal Zdzisław Żygulski jun.

Przez lata wydawnictwo to było jedynym naukowym periodykiem dotyczącym dawnego uzbrojenia, ukazujący się na ziemiach polskich. Publikowane w nim artykuły do dnia dzisiejszego stanowią podstawę obecnej naszej wiedzy o dawnych militariach.

Artykuły i komunikaty można wysyłać na ADRES REDAKCJI: Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel. 12 43355 77


 

Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. I, Kraków 1963 

MARIA GRODZICKA, Bombarda z zamku w Kurzętniku

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Zbroja Albrechta Niderlandzkiego

STANISŁAW KOBIELSKI, Chorągiew husarska pułku hetmańskiego Rzewuskich i jej zbroje

JAN BENDA, O grenadierach i czapkach grenadierskich

TADEUSZ ISKRZYCKI, Mundury formacji polskich na Węgrzech w latach 1848/49

 


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. II, Kraków 1964

 

ANDRZEJ SWARYCZEWSKI i ZBIGNIEW FUIŃSKI, Napierśnik zbroi tzw. maksymiliańskiej ze zbiorów prywatnych w Krakowie

IRENA GRABOWSKA, Ładownica z herbem Sas w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach (ze studiów nad sarmacko-wojskowym oporządzeniem XVIII w.)

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, Nowe materiały do barwy wojsk Księstwa Warszawskiego

LEON LEWICKI, Ignacy Hofolmajer rusznikarz i szabelnik krakowski (1925-1889)

 


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. III, Kraków 1967

 

JERZY WERNER, Łuk refleksyjny i jego okazy w zbiorach krakowskich

ADAM ŁABINOWICZ, Wyroby Manufaktury Wersalskiej Mikołaja N. Bouteta w zbiorach krakowskich

ANDRZEJ ZAREMBA, Przyczynki do historii ubioru wojsk W. Księstwa Litewskiego z ostatnich lat Rzeczypospolitej

EUGENIUSZ QUIRINI, Ubiór, oporządzenie i uzbrojenie lwowskiej Gwardii Narodowej w r. 1848

 


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. IV, Kraków 1969

 

ANDRZEJ NADOLSKI, Hełm i fragmenty zbroi z XIV wieku znalezione w Siedlątkowie

IRENA GRABOWSKA, Trzy okazy renesansowej broni myśliwskiej z dekoracją trawioną


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. V, Kraków 1971

 

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, Bechter z roku 1580 i jego pochodzenie na tle typologiczno-porównawczym

WOJCIECH ZABŁOCKI, Funkcjonalno-konstrukcyjna charakterystyka rękojeści dwóch typów polskich szabel bojowych z wieku XVII


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. VI, Kraków 1974

 

TADEUSZ JEZIOROWSKI, Początki polskiego munduru generalskiego

ANDRZEJ ZAREMBA, 1 i 2 pułk ułanów polskich w kampanii francuskiej 1814 r. Ubiór – oporządzenie – uzbrojenie

ANDRZEJ KOSTRZEWSKI, 1 i 2 pułk mazurów w Powstaniu Listopadowym

JANUSZ WIELHORSKI, Lanca


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. VII, Kraków 1978

 

Zasługi Zbigniewa Bocheńskiego w badaniach nad dawną bronia i barwą

Zestawienie prac z zakresu dawnej broni i barwy oraz architektury obronnej opublikowanych przez Zbigniewa Bocheńskiego

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Karabela i szabla orla

JERZY TEODORCZYK, Walki o Malbork w roku 1626, z uwzględnieniem opisu stanu fortecy, piechoty polskiej i szwedzkiej oraz politycznego tła wydarzeń

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, Uwagi o polskim mundurze generalskim okresu Legionów i Księstwa Warszawskiego (1797-1814)

ROMAN MEDWICZ, Polski mundur w przededniu II Wojny Światowej

 


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. VIII, Kraków 1982

 

MARIA CABALSKA, WANDA MAZUR, Średniowieczne militaria Polski Południowej w świetle badań metaloznawczych

ANDRZEJ NADOLSKI, WANDA WAWRZONOWSKA, Szczątki zbroi ze Spytkowic

ANDRZEJ SWARYCZEWSKI, Granat – sztuka mistrzowska stradomskiego cechu mieczników

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Matejko jako znawca broni

MAREK REZLER, Umundurowanie wojsk wielkopolskich w świetle przepisów dowództwa głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim

JAROSŁAW ŁUCZAK, Chorągwie i sztandary wojsk wielkopolskich

TADEUSZ JEZIOROWSKI, Wielkopolski Krzyż Powstańczy

HIERONIM KROCZYŃSKI, Przyczynek do ubioru żołnierzy 12. pułku strzelców wielkopolskich

ANDRZEJ KONSTANKIEWICZ, Element munduru Armii Wielkopolskiej w przepisach ubiorczych formacji Ministerstwa Skarbu i Spraw Wewnętrznych

 


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. IX i X, Kraków 1988

 

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Uwagi o Rolce Sztokholmskiej

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Remarks on the Stockholm Roll

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, Opis Rolki Sztokholmskiej

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, A Description of the Stockholm Roll

ZBIGNIEW FUIŃSKI, Garnitur zbroi

EDWARD STRZYŻEWSKI, Trzy typy szabel francuskiej kawalerii lekkiej

MACIEJ JESKE, Angielska szabla lekkiej kawalerii wz. 1796 i jej pruskie pochodne

HENRYK WIELECKI, Recenzja pracy Romana Medwicza „Polski mundur wojskowy w przededniu II wojny światowej”


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. XI, Kraków 1997

 

Tom poświęcony 40-leciu istnienia Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

KSIĄŻKĘ MOŻNA NABYĆ POD TYM LINKIEM


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz.XII, Kraków 2005

 

MACIEJ JESKE, Jeszcze o husarii… (na marginesie książki Anny Wasilkowskiej „Husaria”)

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Uzbrojenie i taktyka Kozaków Zaporoskich

WIESŁAW i LENA ZAJĄCZKOWSCY, Mundur wojskowy jako komunikat wizualny

ZBIGNIEW FUIŃSKI, Bośniacy, towarzysze, ułani czyli Polacy w armii pruskiej 1740-1807

 


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz.XIII, Kraków 2011

 

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Ikonograficzne studium plafonu w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Trofeum dyplomatyczne biskupa  i kanclerza Jakuba Zadzika po wojnach szwedzkich i i wojnie smoleńskiej

CLAUDE BLAIR, King Henry’s VIII Dagger and Powder-flask, and the Gates of the Boulogne

CLAUDE BLAIR, Sztylet i prochownica króla Henryka VIII i wrota Bolougne

HENRYK SZEMBORSKI, Szabelnia w wielkopolskiej Wyszynie. Z dziejów „najdawniejszej i najprzedniejszej” polskiej kuźni broni siecznej w XVI-XVIII w.

MIECZYSŁAW SICIŃSKI, Umundurowanie armii W. Ks. Litewskiego w okresie panowania Augusta II i Augusta III Wettinów oraz panowania Stanisława Augusta do czasów reform Sejmu Wielkiego 1717-1791

MACIEJ TRĄBSKI, Umundurowanie i oporządzenie strzelca konnego armii Królestwa Polskiego z lat 1815-1830

ANDRZEJ KONSTANKIEWICZ, Umundurowanie i uzbrojenie polskiej Straży Granicznej 1928-1939

JAN KRUCZEK, Nowa zbrojownia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

LESZEK ZACHUTA, Krakowski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

ANDRZEJ KONSTANKIEWICZ, Dorobek naukowy 50-lecia Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy (1957-2010)

 

KSIĄŻKĘ MOŻNA NABYĆ POD TYM LINKIEM


5766125843

Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz.XIV, Kraków 2015

UWAGA: Tom zawiera płytę CD z cyfrową wersją tomów od I do IX

Michał Dziewulski, Wstęp

Krzysztof Czyżewski, Wawelskie zbiory militariów

Tomasz Kusion, Charakterystyka Zbrojowni Muzeum XX. Czartoryskich

Anna Tyniec, Historia kolekcji broni nowożytnej i średniowiecznej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Piotr Wilkosz, Kolekcja militariów i falerystyki Muzeum Narodowego w Krakowie

Aleksandra Radwan, Kolekcja broni Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Eleonora Tenerowicz, Magiczne sztylety oraz inna broń malajska z kolekcji Mariana Raciborskiego i Michała Siedleckiego w zbiorach krakowskiego Muzeum Etnograficznego

Agnieszka J. Cieślikowa, Militaria w Muzeum Lotnictwa Polskiego

Piotr Makuła, Trzy skrytki. Bron pochodzenia akowskiego w zbiorach Muzeum AK

 

8434 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing