Informator

„Informator” – wewnętrzne pismo Stowarzyszenia zawierające bieżące informacje dla członków na temat jego działalności. Zawiera sprawozdania z Walnych Zebrań, decyzje Zarządu Głównego, informacje o Oddziałach, przyjęciach i skreśleniach członków oraz informacje dotyczące działalności naukowej (wystawy, bibliografia).

Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing